Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

IX edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL

organizator:

Fundacja ART TRANSPARENT

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 02.04.2011

IX edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL

IX edycja SURVIVALU odbędzie się w parku im. Stanisława Tołpy usytuowanym na granicy dwóch dzielnic Wrocławia: Śródmieścia i Ołbina.

Pomysł powstania parku pojawił się już w 1902 roku. W materiałach historycznych nie figuruje nazwisko pomysłodawcy i projektanta. W 1905 roku przystąpiono do prac ziemnych,; prace ogrodnicze trwały do 1907 roku. Park ma charakter typowy dla rozwiązań XIX wiecznych parków miejskich, ze swobodnym układem ścieżek dookoła elementów centralnych, takich jak staw (będący pozostałością po odnodze rzeki Odra) i niewielkie wzniesienie. Nigdy nie był ogrodzony i zamykany. Ostatnio wybudowano w parku dwa place zabaw, poza nimi jedynymi elementami małej architektury są liczne ławki. Oprócz funkcji rekreacyjnej pełni również ważną rolę komunikacyjną.

Hasłem wywoławczym IX edycji SURVIVALU stanie się podtytuł „Kiedy park staje się areną”, który odwołuje się zarówno do kumulowania aktywności mieszkańców w wydzielonych, rekreacyjnych arteriach, specyficznej estetyki tych miejsc, jak i nieskrępowanego korzystania z otwartych przestrzeni miejskich.

Tematyka zgłaszanych prac powinna korespondować z tegorocznym hasłem Przeglądu lub merytorycznie odnosić się do pojęć takich jak: społeczne więzi, szlaki, ślady, widoczność/niewidoczność, ogród, ekspozycja/wystawienie na widok, znikanie itd.

SURVIVAL 9 będzie polem di eksperymentalnego sposobu ekspozycji prac. Po wyłonieniu projektu, w porozumieniu artysty z kuratorem, opracowana zostanie koncepcja prezentacji dzieła. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przedstawienia wybranych projektów wyłącznie w formie zgłoszeń, szkiców i dokumentacji.

Kwalifikacja do Przeglądu przebiega dwuetapowo: w pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego zgłoszenia sprawdzane będą pod względem formalnym, w drugim etapie pod względem merytorycznym.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija 2 kwietnia 2011 r.

Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie www.survival.art.pl należy odesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: pssurvival9@gmail.com. DO przesyłki należy dołączyć wizualizację proponowanej realizacji artystycznej z wykorzystaniem materiału fotograficznego zamieszczonego na www.survival.art.pl (format jgp lub pdf, max 5mb).

Projekty eksponowane w trakcie trwania Przeglądu muszą być przygotowane według harmonogramu produkcji przedstawionego przez Organizatora. Projekty zgłaszane do konkursu nie powinny być prezentowane nigdy wcześniej. Organizator zapewnia zwrot części kosztów wykonania realizacji artystycznej dla Przeglądu do wysokości uzgodnionej wcześniej kwoty, zatwierdzonej przez obie strony i umieszczonej w umowie. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 indywidualne projekty. Organizator zapewnia nadzór nad terenem Przeglądu, jednak nie gwarantuje pełnej ochrony, ani nie ubezpiecza prac realizowanych w trakcie trwania akcji.

Organizator zapewnia (bezpłatny) nocleg dla artystów spoza Wrocławia na czas montażu prac po uprzednim skontaktowaniu się w tej sprawie.

Podstawowym warunkiem wzięcia udziału w Przeglądzie jest zapoznanie się i pisemna zgoda na Regulamin Przeglądu oraz zawarcie pisemnej umowy z Organizatorem określającej charakter i termin wykonania artystycznej realizacji. W związku z powyższym Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia projektów niezgodnych z założeniami Przeglądu oraz projektów, których kształt i koszt jest niezgodny z treścią zgłoszonej na konkurs pracy.

Informacje pochodzą ze strony www.survival.art.pl

Kontakt

Fundacja ART TRANSPARENT
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2
50-069 Wrocław

fundacja@arttransparent.org
www.survival.art.pl