Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie40
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego imienia Stanisława Grochowiaka

organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2010

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego imienia Stanisława Grochowiaka

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka i Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie ogłaszają IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego imienia Stanisława Grochowiaka organizowaną pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna. Współorganizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Lesznie, Urząd Miasta Leszna oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział zarówno początkujący twórcy, jak i autorzy z dorobkiem literackim. Tematyka prac jest dowolna.

Uczestnicy nadsyłają jeden zestaw poetycki (od jednego do trzech utworów), lub jeden utwór prozą (nowela,opowiadanie, esej), lub jeden utwór dramatyczny, lub jedno słuchowisko radiowe nienagradzane w innych konkursach oraz niepublikowane w całości w którymkolwiek z mediów.

Prace należy nadsyłać w maszynopisie (objętość utworu nie może wynosić więcej niż 30 stron maszynopisu formatu A4),w czterech egzemplarzach opatrzonych godłem (pseudonimem) wraz z dołączoną zaklejoną kopertą opatrzoną danym godłem, w której należy umieścić dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, numer kontaktowy: telefon, e-mail) oraz krótką notkę biograficzną na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka
ul. Bolesława Chrobrego 3
64-100 Leszno
z dopiskiem na kopercie „Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka”

Prace nie spełniające wymogów Konkursu nie zostaną dopuszczone do oceny jury. W sprawach spornych decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z komisją konkursową.

Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji reklamowych bądź pokonkursowych – w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury – bez wypłaty honorarium.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 maja 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 18 listopada 2010 r.

Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów.
Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych utworów i nie wysyłają indywidualnych podziękowań za udział  w konkursie.

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani przez organizatorów i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród. Laureaci zobowiązani są do zaprezentowania podczas uroczystości fragmentu nagrodzonego utworu.

Finaliści otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez organizatorów i fundatorów. Organizatorzy nie wysyłają nagród pieniężnych pocztą. Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu finału. Po tym terminie kwota nagrody przechodzi na cele działalności kulturalnej prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lesznie.

Informacje pochodzą ze strony www.mbpleszno.pl

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka
ul. Bolesława Chrobrego 3
64-100 Leszno
tel.: (65) 520 53 55
sekretariat@mbpleszno.pl
http://www.mbpleszno.pl