Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci44
 • absolwenci44
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne17
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie44
 • międzynarodowe5
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma7
 • instytucja rządowa11
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

IX edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

organizator:

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2014

IX edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademia Leona Koźmińskiego mają przyjemność ogłosić IX edycję konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.
Celem Konkursu jest inspirowanie do budowania kapitału społecznego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie etyki biznesu, ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu. Konkurs ma pomóc w zachęcaniu młodych osób, które właśnie wkraczają do polskiej gospodarki jako pracownicy czy przedsiębiorcy do praktykowania postaw etycznych, odpowiedzialnych i zgodnych z zasadami biznesu społecznie odpowiedzialnego.
DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS?
Zapraszamy do udziału wszystkich absolwentów studiów dyplomowych, podyplomowych i doktorskich państwowych oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce. Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, magisterskie, doktorskie i podyplomowe obronione nie wcześniej niż 2010 roku.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU
–  etyka biznesu
–  zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych
–  społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
–  ład korporacyjny
–  innowacyjność społeczna w gospodarce
–  dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance
–  przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym (compliance)

JAK ZGŁASZAĆ PRACE?
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy, dokument potwierdzający obronę pracy (zaświadczenie o ukończeniu studiów lub skan dyplomu), egzemplarz zgłaszanej pracy w formacie DOC lub PDF oraz streszczenie pracy.
Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@kpf.pl oraz pocztą tradycyjną na adres Biura KPF:

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce,
ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk
z dopiskiem na kopercie „VERBA VERITATIS”
TERMIN:

30 września 2014 roku (w przypadku wysyłki pocztowej liczy się data wpływu do Biura KPF)
Informacje pochodzą ze strony: www.kpf.pl

Kontakt

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
ul. Długie Pobrzeże 30
80-888 Gdańsk


www.kpf.pl