Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci29
 • absolwenci28
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie11
 • artystyczne16
 • naukowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie28
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma9
 • instytucja rządowa6
 • samorząd10
 • inny1
Wróć do listy

IX edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

organizator:

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2014

IX edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademia Leona Koźmińskiego mają przyjemność ogłosić IX edycję konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.
Celem Konkursu jest inspirowanie do budowania kapitału społecznego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie etyki biznesu, ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu. Konkurs ma pomóc w zachęcaniu młodych osób, które właśnie wkraczają do polskiej gospodarki jako pracownicy czy przedsiębiorcy do praktykowania postaw etycznych, odpowiedzialnych i zgodnych z zasadami biznesu społecznie odpowiedzialnego.
DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS?
Zapraszamy do udziału wszystkich absolwentów studiów dyplomowych, podyplomowych i doktorskich państwowych oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce. Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, magisterskie, doktorskie i podyplomowe obronione nie wcześniej niż 2010 roku.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU
–  etyka biznesu
–  zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych
–  społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
–  ład korporacyjny
–  innowacyjność społeczna w gospodarce
–  dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance
–  przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym (compliance)

JAK ZGŁASZAĆ PRACE?
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy, dokument potwierdzający obronę pracy (zaświadczenie o ukończeniu studiów lub skan dyplomu), egzemplarz zgłaszanej pracy w formacie DOC lub PDF oraz streszczenie pracy.
Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@kpf.pl oraz pocztą tradycyjną na adres Biura KPF:

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce,
ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk
z dopiskiem na kopercie „VERBA VERITATIS”
TERMIN:

30 września 2014 roku (w przypadku wysyłki pocztowej liczy się data wpływu do Biura KPF)
Informacje pochodzą ze strony: www.kpf.pl

Kontakt

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
ul. Długie Pobrzeże 30
80-888 Gdańsk


www.kpf.pl