Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

IX edycja Konkursu Innowator Mazowsza

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Rodzaj:
naukowe, inne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, naukowcy
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 25.09.2017

IX edycja Konkursu Innowator Mazowsza

Innowator Mazowsza to Konkurs promujący nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu. Ideą Konkursu jest promowanie kultury kreatywności i ducha przedsiębiorczości. Konkurs skierowany jest do dwóch grup:

 • mazowieckich przedsiębiorców oferujących najbardziej innowacyjne produkty lub usługi, stosujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe.
 • młodych, twórczo myślących, kreatywnych naukowców, których prace doktorskie zawierają innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w praktyce gospodarczej.

O nagrody można ubiegać się w dwóch kategoriach: Młoda Innowacyjna Firma i Innowacyjny Młody Naukowiec.

Dla najlepiej ocenionych uczestników przewidziane są następujące nagrody:

– w kategorii Młoda Innowacyjna Firma

 • I miejsce: 25.000 zł brutto,
 • II miejsce: 15.000 zł brutto,
 • III miejsce: 10.000 zł. brutto;

– w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec

 • I miejsce: 15.000 zł brutto,
 • II miejsce: 12.500 zł brutto,
 • III miejsce: 10.000 zł brutto,

oraz dodatkowe nagrody ufundowane przez Partnerów Konkursu.

Zgłaszający się do konkursu przedsiębiorcy muszą prowadzić na Mazowszu firmę z sektora małych i średnich przedsiębiorstw istniejącą nie dłużej niż 10 lat. W ocenie brane są pod uwagę nowe produkty lub usługi, nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w codziennej praktyce biznesowej, ale co ważne – stosowane nie dłużej niż 5 lat.

Za innowacje w nauce nagrodzeni będą młodzi, kreatywni naukowcy z Mazowsza w wieku do 39 lat, z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich 3 lat, których prace zawierają innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania.

Termin składania wniosków upływa 25. 09. 2017 r. (sekretariat czynny do godz. 16.00). Liczy się data wpłynięcia wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, regulaminu oraz wzory formularzy odpowiednich dla poszczególnych kategorii dostępne są w załącznikach poniżej.

Wnioski składamy na formularzach zgłoszeniowych, odpowiednich dla każdej kategorii konkursowej.

Podpisane wnioski aplikacyjne z dopiskiem „Innowator Mazowsza” – kategoria Młoda Innowacyjna Firma lub Innowacyjny Młody Naukowiec można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wydział Innowacyjności i Rozwoju

Al. Solidarności 61

03-402 Warszawa

Konkurs Innowator Mazowsza objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Administratorem danych osobowych zbioru „Uczestnicy i Laureaci Konkursu Innowator Mazowsza kategoria „Innowacyjny Młody Naukowiec” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest: Marszałek Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa.

Kontakt:

Edyta Dul-Pałaszewska
tel. 22 59-79-950

Aleksandra Jasińska
tel. 22 59-79-793

Załączniki nie spełniają wymogów dostępności WCAG 2.0 – w razie konieczności zostanie przygotowana wersja dostępna. Przesłanie prośby na adres: edyta.dul@mazovia.plaleksandra.jasinska@mazovia.pl.

Informacje pochodzą ze strony: innowacyjni.mazovia.pl.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Wydział Innowacyjności i Rozwoju
Al. Solidarności 61
03-402 Warszawa
tel. 22 59 79 950, 22 59 79 793
edyta.dul@mazovia.pl
innowacyjni.mazovia.pl

Dokumenty

do pobrania