Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe36
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie68
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd31
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

IV Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich z zakresu Kartografii i Geoinformacji

organizator:

Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 27.04.2012

IV Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich z zakresu Kartografii i Geoinformacji

Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej Przewodnicząca Zarządu Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kartografów Polskich zapraszają do uczestnictwa w IV Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich z Zakresu Kartografii i Geoinformacji dla Studentów Wyższych Uczelni, który odbędzie się 1 czerwca 2012 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Warszawa, Plac Politechniki 1, sala 206

Warunki udziału w konkursie
Do konkursu zaproszeni są dyplomantów realizujących obecnie prace magisterskie z zakresu kartografii i geoinformacji, przewidziane do ukończenia w bieżącym roku akademickim 2011/2012. Można zgłosić najwyżej dwie prace promowane przez tego samego opiekuna naukowego.

Wymogi techniczne
Prezentację pracy należy przygotować w formie posteru: format 70 cm szerokości x 100 cm wysokości; tekst i ryciny ułożone w logicznej kolejności ze wskazaniem zakresu problemowego, celu, metod, wyników badań i wniosków; minimalna wielkość czcionki na posterze 18 punktów; organizatorzy proszą o zachowanie czytelności tekstu i grafiki z odległości 1-2 metrów. Dopuszczalne są także prezentacje dynamiczne, związane ze specyfiką pracy (np. animacja kartograficzna). Wypowiedź autora prezentująca pracę powinna trwać 10-12 minut.

Termin zgłoszenia
27 kwietnia 2012 – termin zgłoszenia pracy, czyli nadesłania następujących informacji: autor, tytuł posteru, uczelnia, rok studiów, kierunek, specjalność, opiekun naukowy, streszczenie – do 100 słów.

Zgłoszenia (na formularzu zgłoszenia) należy kierować do dra Andrzeja Głażewskiego, e-mail: a.glazewski @gik.pw.edu.pl, tel. 22 234 7440 (Lab.GIS).

Program finału konkursu

 • 11.30-12.15 – przygotowanie wystawy posterów
 • 12.15-12.30 – uroczyste otwarcie konkursu
 • 12.30-14.00 – prezentacja prac w ramach sesji posterowej
 • 14.00-15.15 – przerwa obiadowa
 • 15.15-15.30 – ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród

Kryteria oceny
W ocenie posterów Komisja będzie brała pod uwagę:

 • (1) oryginalność przedstawionego problemu naukowego,
 • (2) wskazanie utylitarnego celu pracy,
 • (3) zastosowane metody wizualizacji kartograficznej,
 • (4) logiczny układ i strukturę posteru oraz jego walory graficzno-estetyczne,
 • (5) sposób werbalnej prezentacji posteru przez autora.

Komitet organizacyjny
Przewodnicząca: dr hab. prof. UWr Wiesława Żyszkowska,
Członkowie: dr hab. prof. PW Paweł Pędzich, dr inż. Andrzej Głażewski, dr inż. Paweł Kowalski,
Sekretarz: mgr inż. Agata Pillich-Kolipińska.

Informacje pochodzą ze strony zk.gik.pw.edu.pl

Kontakt

Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Pl. Politechniki 1
Warszawa
tel. 22 234 74 40
a.glazewski @gik.pw.edu.pl
zk.gik.pw.edu.pl