Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie43
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Refleksy"

organizator:

Dom Kultury "Klub Skolwin"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.12.2011

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Refleksy"

Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Refleksy”

Konkurs ma charakter otwarty – jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w czterech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku w formacie A4. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem autora. W osobnej, zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem autora, należy zamieścić dane autora – imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej kopercie zbiorczej na adres Organizatora Konkursu:

Dom Kultury „Klub Skolwin”
ul. Stołczyńska 163
71 – 868 Szczecin
z dopiskiem: „Konkurs Poetycki Refleksy”
Termin nadsyłania wierszy upływa 15 grudnia 2011 roku.
Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani oceniane w innych konkursach.

Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień wskazanym przez Jury twórcom:
I nagroda 1.000,- zł
II nagroda 700,- zł
III nagroda 500,- zł
Trzy wyróżnienia po 300,-zł
Nagrodzone wiersze zostaną wydrukowana w Szczecińskim Dwumiesięczniku Kulturalnym Pogranicza.

Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia
11 lutego 2012 roku.

Pełny Regulamin Konkursu dostępny jest ma stronie: www.klubskolwin.pl

Informacje pochodzą ze strony www.namida.pl

Kontakt

Dom Kultury "Klub Skolwin"
ul. Stołczyńska 163
71 - 868 Szczecin
tel. 91 421 80 20
klubskolwin@wp.pl
www.klubskolwin.pl