Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci61
 • absolwenci63
 • doktoranci10
 • naukowcy9
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne19
 • naukowe37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie64
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa5
 • firma8
 • instytucja rządowa10
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki "IMPULSY i NIUANSE"

organizator:

Miejski Dom Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2012

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki "IMPULSY i NIUANSE"

Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „IMPULSY i NIUANSE”. Intencją organizatorów jest umożliwienie dialogu o wartościach poprzez mowę wiązaną. Motto czwartej edycji konkursu stanowią słowa ks. Jana Twardowskiego: „Bóg się ukrył dlatego by świat było widać”

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy, którzy ukończyli 15 lat, mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie maksymalnie trzech wierszy napisanych w literackim języku polskim, o dowolnej tematyce i w dowolnej formie, nie publikowanych i nie nagradzanych przed ogłoszeniem wyników konkursu, w 5 egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego.

Do każdej pracy opatrzonej godłem, prace jednego autora występujące pod kilkoma godłami nie będą rozpatrywane, należy dołączyć zaklejoną kopertę również opatrzoną godłem a zawierającą imię, nazwisko oraz dokładny adres, numer telefonu oraz e-mail autora. Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie.

Teksty nadesłane nie będą zwracane. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnej publikacji nadesłanych prac w wydawnictwach związanych z konkursem.

Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia: 31 maja 2012 roku, na adres:
Miejski Dom Kultury,
43-502 Czechowice-Dziedzice,
ul. Niepodległości 42,
z adnotacją „Konkurs Poetycki”. Kontakt telefoniczny: 32/215 32 85.

Oceny nadesłanych prac dokona jury skupiające m.in. twórców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich i innych związkach twórczych oraz osoby reprezentujące Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w październiku 2012 roku. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pisemnie w odpowiednim terminie.

Jury przyzna autorom nadesłanych prac następujące nagrody: Grand Prix w wysokości 1000 zł oraz 3 wyróżnienia, każde w wysokości 500 zł. Jury przewiduje możliwość przyznania dalszych wyróżnień specjalnych, jeżeli nastąpią okoliczności warunkujące takie nagrodzenie autorów prac. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród i wyróżnień, jak również nie przyznanie nagrody głównej Grand Prix, jeżeli wśród nadesłanych prac nie wyłoni utworów godnych tego wyróżnienia.

Informacje pochodzą ze strony www.domkulturyplus.pl

Kontakt

Miejski Dom Kultury
ul. Niepodległości 42
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215 32 85

www.domkulturyplus.pl