Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci54
 • absolwenci56
 • doktoranci7
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • artystyczne17
 • naukowe34
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie56
 • międzynarodowe2
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa6
 • firma8
 • instytucja rządowa12
 • samorząd18
 • inny2
Wróć do listy

IV Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny "Strachy na Lachy"

organizator:

Klub Garnizonowy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

IV Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny "Strachy na Lachy"

Głogowskie Stowarzyszenie Literackie, Miejska Biblioteka Publiczna Klub Garnizonowy w Głogowie ogłaszają: IV Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „Strachy na Lachy” czyli Polacy nie gęsi – swoje strachy mają…

Celem konkursu jest upowszechnienie i rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej inspirowanej: mitologią słowiańską i współczesnymi strachami polskimi.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończone 14 lat. Konkurs ma charakter otwarty: mogą w nim brać udział zarówno autorzy nieprofesjonalni jak i członkowie stowarzyszeń twórczych. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: literackiej i plastycznej. Na konkurs można zgłaszać tekst prozatorski (opowiadanie, nowela, szkic, esej) inspirowany mitologią słowiańską  lub współczesnymi strachami polskimi, nigdzie dotąd nie publikowany, w czterech egzemplarzach, o objętości nie większej niż 10 tysięcy znaków (ze spacjami), wraz z wersją elektroniczną zapisaną na płycie CD. Prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem). To samo godło należy napisać na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem, numerem telefonu, wiekiem, danymi o przynależności do klubów i stowarzyszeń literackich.

Prace powinny dotyczyć bohaterów lub wydarzeń związanych z mitologią słowiańską albo współczesnych strachów polskich.

Techniki:

 • malarstwo (akwarela, pastele, tempera, olej)
 • grafika (ołówek, tusz, grafika komputerowa, grafika warsztatowa)
 • rzeźba (drewno, gips, glina)

Format prac:

 • malarskich i graficznych: od A3 (29,7x42cm) do AO (70x100cm)
 • rzeźbiarskich – do wysokości 70cm

Każda praca powinna posiadać dokładną metryczkę (imię i nazwisko autora, wiek, adres, telefon kontaktowy, tytuł pracy, technika i rozmiar pracy, rok powstania).

W konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne lub rzeczowe.

Po rozstrzygnięciu obu konkursów (literackiego i plastycznego) zostanie wydany tomik okolicznościowy z nagrodzonymi tekstami i wyróżnionymi pracami plastycznymi oraz zorganizowana wystawa pokonkursowa.

Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 30.09.2010 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Klub Garnizonowy
ul. Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów

z dopiskiem: Strachy na lachy

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2010 roku. Laureaci zostaną poinformowani listownie lub telefonicznie i zaproszeni na imprezę finałową.

Szczegółowych informacji organizatorzy udzielają pod numerami telefonu (76) 836 41 10 Klub Garnizonowy; (76) 726 56 22 Miejska Biblioteka Publiczna.

Informacje pochodzą ze strony www.glogow.pl

Kontakt

Klub Garnizonowy
ul. Wojska Polskiego 45
67-200 Głogów
tel.: (76) 836 41 10

www.glogow.pl