Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie15
 • artystyczne26
 • naukowe36
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie68
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd31
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

IV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

organizator:

Zespół Szkół Publicznych

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.04.2013

IV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW
ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH
W CZERNIEJEWIE

zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym

Cele konkursu:
• rozwijanie inicjatyw twórczych wśród młodzieży;
• rozbudzanie miłości do małej ojczyzny;
• rozbudzanie zainteresowań kulturą danego regionu i kraju;
• zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego;
• rozbudzenie zamiłowania do pięknego, sugestywnego mówienia;
• kształtowanie i rozwijanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania
myśli;
• rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży;
• rozbudzanie uczuć patriotycznych;
• przeciwdziałanie zachowaniom patologicznym wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej z gimnazjów i klas IV-VI szkoły podstawowej
z terenu całego kraju
. Jego istotą jest przygotowanie przez uczestnika określonego tematu i zaprezentowanie go w 3-5 min. wystąpieniu.

Klasy IV-VI szkoły podstawowej przygotowują temat związany z treścią dowolnych baśni i legend, prezentują go, posługując się barwnym językiem retoryki.

Zadaniem uczniów klas gimnazjalnych jest przygotowanie i zaprezentowanie autorskiego tekstu
o dowolnej tematyce. Wskazana jest tematyka związana z turystyką, krajoznawstwem i historią
naszego kraju lub regionu. Sugerujemy prezentację walorów krajobrazowych własnego regionu,
jego zabytków, historii, osiągnięć i sylwetek ciekawych ludzi zasłużonych dla kraju i małej
ojczyzny. Mile widziane będą również okolicznościowe przemówienia czy apele. Wybór pozostawiamy twórczej inwencji uczestnika. Wypowiedzi powinny być spontaniczne, sugestywne,
zaprezentowane barwną i piękną polszczyzną.

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i finału ogólnopolskiego.
I etap szkolny:
• za przeprowadzenie konkursu na tym etapie odpowiedzialni są nauczyciele bibliotekarze przy współpracy z nauczycielami języka polskiego;
• do finałowego etapu konkursu należy wybrać po dwóch uczestników z każdej grupy wiekowej (klasy IV-VI szkoły podstawowej i klasy I-III gimnazjum);
• imienne zgłoszenia uczestników należy przesłać do 20 kwietnia 2013 roku na adres:
Zespół Szkół Publicznych
ul. Szkolna 3
62-250 Czerniejewo

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, nazwisko opiekuna, prezentowany temat, klasa i nazwa i adres szkoły, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, województwo.
Organizatorzy zamierzają opublikować prezentowane teksty, więc prosimy o przesłanie ich w wersji elektronicznej na adres: zsp@czerniejewo.pl do dnia 10 maja 2013 r. w następującym formacie: nazwa czcionki: Times New Roman, rozmiar czcionki: 12; odstępy między wierszami: 1; marginesy: prawy – 1,5 cm, lewy – 2,5 cm, górny – 2,5 cm, dolny – 2,5 cm.

II etap – finał ogólnopolski:
1. Przy ocenie, jury będzie brało pod uwagę następujące elementy:
• dobór tematu i jego ogólną prezentację
• dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego
• sugestywność wypowiedzi
• jasność i logiczność formułowanych myśli
• konstrukcję wypowiedzi
• płynność oraz poprawność wyrażania się
• bogactwo języka i jego barwność
• kontakt ze słuchaczami

Prezentacje oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
• gimnazja
• szkoły podstawowe
oraz w dwóch kategoriach tematycznych (dotyczy gimnazjum);
• teksty krajoznawczo-turystyczne, historyczne, prezentacje sylwetek postaci
• teksty okolicznościowe (przemówienia, apele itp.)

Finał konkursu odbędzie się 17 maja 2013 r. Laureaci konkursu otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy dyplomy i okolicznościowe znaczki. Organizator zapewnia poczęstunek dla wszystkich uczestników konkursu i ich opiekunów. Szczegółowy program zostanie opublikowany na szkolnej stronie internetowej: www.czerniejewo.org do 10 maja 2013 r.

Szczegółowych informacji udzielają:
Anita Kasperczak – tel. 514 720 613
Romana Betke – tel. 695 709 821

Informacja pochodzi ze strony www.czerniejewo.org

Kontakt

Zespół Szkół Publicznych
ul. Szkolna 3
62-250 Czerniejewo
514 720 613
zsp@czerniejewo.pl
www.czerniejewo.org