Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie33
 • studenci87
 • absolwenci89
 • doktoranci26
 • naukowcy20
 • inni62
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie23
 • artystyczne40
 • naukowe38
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie94
 • kujawsko-pomorskie1
 • mazowieckie2
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia34
 • szkoła wyższa6
 • firma20
 • instytucja rządowa21
 • samorząd27
 • inny1
Wróć do listy

IV Międzynarodowy Konkurs Poetycki "O Laur Lipowego Wzgórza"

organizator:

Stowarzyszenie "Liberum Arbitrium"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.03.2011

IV Międzynarodowy Konkurs Poetycki "O Laur Lipowego Wzgórza"

Międzynarodowy konkurs poetycki Stowarzyszenia promocji Kultury Liberum Arbitrium organizowany jest co dwa lata – w tej edycji pod hasłem „O Laur Lipowego Wzgórza”. Konkurs adresowany jest twórców Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami oraz do autorów innych narodowości piszących po polsku.

W konkursie na debiutancki tomik mogą wziąć udział wyłącznie autorzy, którzy nie mają w swoim dorobku książki poetyckiej.

Stowarzyszenie „Liberum Arbitrium” oraz instytucje i organizacje z nim współpracujące – podtrzymując swoisty charakter konkursu – poszukują poezji wypowiadającej się w myśl starogreckiej zasady „kalos kai agathos” („pięknie i dobrze”) w odniesieniu do Boga, człowieka, relacji międzyludzkich, Ojczyzny i przyrody – poprzez odpowiednią treść i formę artystyczną utworów. Dopuszczalne są w tekstach wyrażenia i określenia mocne, ostre, ale służące głównej idei konkursu. nie będą akceptowane utwory o charakterze wulgarnym, obscenicznym i wydźwięku antyhumanitarnym.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do dnia 1 marca 2011 roku projektu tomiku poetyckiego zawierającego od 50 do 60 wierszy wraz z krótką notką biograficzną (bez projektu okładki i stron redakcyjnych).

Prace należy nadsyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: konkurs@iliberum.pl wpisując w temacie wiadomości swoje imię i nazwisko natomiast w treści wiadomości: adres i telefon kontaktowy. Wiersze w formie jednego pliku w formacie .doc lub .rtf – jako załącznik do wiadomości.

Laureat konkursu otrzyma 200 egzemplarzy autorskich (łączny nakład tomiku 300 egzemplarzy). Wydawca zastrzega sobie prawo do ostatecznej redakcji nadesłanych projektów. Brak wzajemnych uzgodnień w tym zakresie oznacza odstąpienie autora od udziału w konkursie. Organizatorzy przewidują możliwość przyznania specjalnych nagród dla wyróżniających się uczestników konkursu,. Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni do Tuchowa na uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, biesiadę i spotkania poetyckie 29-31 lipca 2011 r. Organizatorzy zapewniają dwa noclegi i wyżywienie (dla laureata wraz z osobą towarzyszącą).

Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu i zgodę autora na wykorzystanie nadesłanych utworów w działalności statutowej Stowarzyszenia „Liberum Arbitrium”, nieodpłatnego zamieszczenia wyróżnionych utworów w publikacjach pokonkursowych, w mediach i na łamach prasy oraz na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, w celu przeprowadzenia konkursu i rozpowszechniania informacji o jego wynikach.

Informacje pochodzą ze trony www.topos.com.pl

Kontakt

Stowarzyszenie "Liberum Arbitrium"
.
.

konkurs@iliberum.pl