Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

IV Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Teresy Ocieszko

organizator:

Fundacja Rozwoju Sztuki Sakralnej Dzieci i Młodzieży "Dei Gratia"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 02.10.2010

IV Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Teresy Ocieszko

IV Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Teresy Ocieszko pt. „Boże, który nam dałeś ziemię jakże piękną” organizowany jest przez Fundację Rozwoju Sztuki sakralnej dzieci i Młodzieży „DEI GRATIA” w Gdyni oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Gdańsku.

Celem konkursu jest zamanifestowanie zachwytu i wyrażenie wdzięczności Bogu za piękno ziemi. Rozbudzenie świadomości nieskończenie rozrzutnego daru piękna, z którym każdy z nas może obcować na co dzień jest najlepszą gwarancja poszanowania środowiska naturalnego i dzieł ludzkiej kultury. W tym aspekcie konkurs ma duże znaczenie edukacyjne. Nic tak głęboko nie utrwala przekonań, jak samodzielne poszukiwanie wyrazu artystycznego zaobserwowanego piękna. Budząc poczucie estetyki udział w konkursie przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Konkurs jest organizowany w trzech dziedzinach:

 • fotografii
 • rysunku i malarstwa
 • recytacji wierszy Teresy Ocieszko

Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób w wieku do lat 24.

Konkurs fotograficzny.
Tematyka prac powinna być związana z pokazaniem piękna ziemi i otaczającego nas świata. Młodzież wykonując fotografię powinna zaprezentować swój talent plastyczny, zmysł obserwacyjny, samodzielność myślenia i znajomość techniki, której wybór pozostawiamy uczestnikom.

Forma prac 20×30 cm. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez indywidualnych uczestników. Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację według wzoru: imię i nazwisko, wiek uczestnika oraz jego dokładny adres zamieszkania z numerem telefonu, imię i nazwisko nauczyciela, adres i telefon placówki dydaktycznej, e-mail.

Prace należy nadsyłać listownie w sztywnym opakowaniu na adres:

Fundacja Rozwoju Sztuki Sakralnej Dzieci i Młodzieży
„Dei Gratia”
ul. Światowida 48A
81- 543 Gdynia
z dopiskiem IV KONKURS ARTYSTYCZNY

Termin składnia lub przesłania prac upływa 9 października 2010 roku. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. Prace po konkursie nie będą odsyłane i przechodzą na własność organizatora. W konkursie nie mogą brać udziału prace wcześniej nagrodzone w innych konkursach. O wynikach konkursu zostaną powiadomione osoby i te placówki, z których będą nagrodzeni laureaci. Uroczyste otwarcie finału połączone z wręczeniem nagród nastąpi w 23 października 2010 roku.

Konkurs plastyczny rysunku i malarstwa.
Tematyka prac powinna być związana z pokazaniem piękna ziemi i otaczającego nas świata. Młodzież wykonując prace konkursowe powinna zaprezentować swój talent plastyczny, zmysł obserwacyjny, samodzielność myślenia i znajomość techniki, której wybór Organizator pozostawia uczestnikom.

Forma prac A3 (29,7×42 cm). Prace powinny być wykonane samodzielnie przez indywidualnych uczestników. Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację według wzoru: imię i nazwisko, wiek uczestnika oraz jego dokładny adres zamieszkania z numerem telefonu, imię i nazwisko nauczyciela, adres i telefon placówki dydaktycznej, e-mail.

Prace należy nadsyłać listownie w sztywnym opakowaniu na adres:

Fundacja Rozwoju Sztuki Sakralnej Dzieci i Młodzieży
„Dei Gratia”
ul. Światowida 48A
81- 543 Gdynia
z dopiskiem IV KONKURS ARTYSTYCZNY

Termin składnia lub przesłania prac upływa 2 października 2010 roku. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. Prace po konkursie nie będą odsyłane i przechodzą na własność organizatora. W konkursie nie mogą brać udziału prace wcześniej nagrodzone w innych konkursach. O wynikach konkursu zostaną powiadomione osoby i te placówki, z których będą nagrodzeni laureaci. Uroczyste otwarcie finału połączone z wręczeniem nagród nastąpi w 23 października 2010 roku.

Konkurs recytatorski:
Wybór wierszy Teresy Ocieszko Organizator pozostawia do decyzji uczestników. Recytacja powinna ujawniać piękno poezji i tłumaczyć dorobek myśli poety. Celem recytacji jest przedstawienie rozumnej i głębokiej emocjonalnie interpretacji wierszy. Każdy z uczestników konkursu prezentuje dwa utwory poetyckie Teresy Ocieszko. Wiersze dostępne na www.ocieszkoteresa.pl oraz www.deigratia.pl Placówki dydaktyczne, które chciałyby nabyć zbiorowe wydanie wierszy Teresy Ocieszko, mogą je zamówić w Fundacji, która jest organizatorem konkursu, po cenie promocyjnej 10,00 zł. Uczestnicy Konkursu obowiązani są do nadesłania karty uczestnictwa w terminie do 15 września 2010 roku na adres:

Fundacja Rozwoju Sztuki Sakralnej Dzieci i Młodzieży
„Dei Gratia”
ul. Światowida 48A
81- 543 Gdynia
z dopiskiem IV KONKURS ARTYSTYCZNY

Szkoły, stowarzyszenia, domu kultury, biblioteki i kółka zainteresowań mogą być reprezentowane przez najwyżej dwóch uczestników, wybranych w wewnętrznych eliminacjach wstępnych. Karta Zgłoszeniowa powinna zawierać czytelną informację według wzoru: imię i nazwisko, wiek uczestnika oraz jego dokładny adres zamieszkania z numerem telefonu, imię i nazwisko nauczyciela, adres i telefon szkoły, uczelni, stowarzyszenia, biblioteki, domu kultury, kółka zainteresowań i e-mail.

Informacje pochodzą ze strony www.deigratia.pl

Kontakt

Fundacja Rozwoju Sztuki Sakralnej Dzieci i Młodzieży "Dei Gratia"
ul. Światowida 48 A
81-543 Gdynia
tel.: (58) 624 87 22
bielecka@hot.pl
www.deigratia.pl