Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci69
 • absolwenci69
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • artystyczne28
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie70
 • międzynarodowe8
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd35
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych "Świetlik"

organizator:

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.01.2011

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych "Świetlik"

Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się w formie testu jednokrotnego wyboru w każdej zgłoszonej szkole w dniu 22 marca 2011 roku. Uczniowie przygotowujący się do Konkursu, będą mieli za zadanie przeprowadzenie zestawu prostych eksperymentów, z użyciem przyrządów i przedmiotów domowego użytku. Dokładne opisy doświadczeń dla obecnej edycji zostaną ogłoszone na stronie www.swietlik.edu.pl do 3 stycznia 2011 r. Termin wykonania doświadczeń jest dowolny, jednak wcześniejszy niż 22 marca 2011 roku.

Konkurs zostanie przeprowadzony w pięciu grupach wiekowych, właściwych dla klas 1-6 szkoły podstawowej. Dla każdej grupy wiekowej przygotowany zostanie inny zestaw eksperymentów i inny test. Zadania testowe będą zawierały treści dotyczące eksperymentów z zalecanego do wcześniejszego wykonania zestawu (10-30% ogólnej liczby zadań) oraz inne treści ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, astronomia, geografia), dostosowane do wieku uczestników.

Opłata za udział w Konkursie wynosi 6 zł od każdego uczestnika.

Uczestnictwo ucznia w konkursie powinna zgłosić szkoła lub inna jednostka edukacyjna (po uprzedniej konsultacji z Fundacją), do której uczęszcza uczeń. Nie ma ograniczeń co do liczby uczestników startujących z jednej szkoły lub jednostki edukacyjnej. W przypadku indywidualnego toku nauczania Ucznia zgłasza nauczyciel lub rodzic (opiekun prawny). W takim przypadku razem ze zgłoszeniem nauczyciel lub rodzic (opiekun prawny) powinien przesłać faxem lub drogą mailową (skan) decyzję o indywidualnym toku nauki oraz zgodę dowolnej szkoły podstawowej na wciągnięcie ucznia na listę uczniów konkursu w tej szkole.

Zgłoszenie uczniów następuje poprzez jednoczesne spełnienie następujących warunków:

 • rejestracja polegająca na zalogowaniu się na stronie głównej www.swietlik.edu.pl używając wymyślonego przez siebie loginu i hasła
 • po zalogowaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w odpowiednim systemie elektronicznym w terminie do 30 stycznia 2011 roku
 • w formularzu zgłoszeniowym należy podać aktualny adres e-mail, który będzie wykorzystywany podczas korespondencji konkursowej (newsletter, wysyłanie wyników, informacje o przyznanych nagrodach)
 • należy zapamiętać login, hasło i podany przez siebie adres e-mail w celu późniejszej możliwości aktualizacji danych oraz sprawdzenia wyników zgłoszonych do Konkursu uczniów
 • przekazanie kserokopii dowodu wpłaty lub kserokopii przelewu bankowego kwoty stanowiącej sumę opłat za udział w konkursie wszystkich uczniów danej szkoły
 • w tytule wpłaty na przelewie bankowym muszą się znaleźć następujące informacje: nazwa szkoły, dane adresowe szkoły, kod przyznany podczas rejestracji
 • zgłoszenie powinno być przesłane przed upływem wyznaczonego terminu zapłaty
 • Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego nie wystawia faktur

Informacje pochodzą ze strony www.swietlik.edu.pl

Kontakt

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Karmelicka 34
31-131 Kraków
tel.: (12) 632 38 30
biuro@swietlik.edu.pl
www.fundacja.uj.pl