Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie78
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu im. W. Iwaniuka

organizator:

Wydawnictwo TAWA

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2010

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu im. W. Iwaniuka

Wójt i Urząd Gminy w Siedliszczu, Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu, Pismo Literacko-Artystyczne „Egeria” ORAZ Wydawnictwo TAWA ogłaszają IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego na Zestaw Wierszy im. Wacława Iwaniuka.

Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych, zamieszkałych w kraju i za granicą, którzy ukończyli 18 lat i posiadają obywatelstwo polskie. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu wierszy (minimum 15 maksimum 30), nie publikowanych w książkach i nie nagradzanych w innych konkursach literackich. Wszystkie utwory powinny być polskojęzyczne, oryginalne i w żadnej swej części nie mogą stanowić plagiatu. Nadesłanie większej lub mniejszej (od wymaganej) ilości wierszy dyskwalifikuje zestaw.

Do konkursu będą przyjmowane tylko utwory napisane na papierze o formacie A-4, opatrzone godłem i złożone w 3 egzemplarzach wraz z zapisem elektronicznym (na jednym nośniku). W osobnej, zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem, należy umieścić dane o autorze, (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, ewentualnie e-mail). Rękopisy nie będą ocenianie.

Do konkursu nie mogą przystąpić laureaci (zdobywcy głównej nagrody) Konkursu im. W. Iwaniuka poprzednich edycji.

Całość należy przesłać do 30 czerwca 2010 roku na adres:

Wydawnictwo TAWA
Plac Łuczkowskiego 15
22-100 Chełm
z dopiskiem na kopercie: Konkurs poetycki im. Wacława Iwaniuka (IV edycja)

Oceny zestawów wierszy dokona jury powołane przez organizatorów. Nagrodą główną jest druk najlepszego tomiku poetyckiego ufundowany przez Urząd Gminy w Siedliszczu. Autor nagrodzonego tomiku otrzyma 100 tzw. egzemplarzy autorskich. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i publikacje związane z Wacławem Iwaniukiem – patronem konkursu. Ponadto wybrane wiersze publikowane będą w Piśmie Literacko-Artystycznym „Egeria”.

Podsumowanie konkursu nastąpi we wrześniu 2010 roku. O formie, miejscu oraz dokładnej dacie ogłoszenia wyników uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą elektroniczną.

Informacje pochodzą ze strony www.tawa.pl

Kontakt

Wydawnictwo TAWA
Plac Łuczkowskiego 15
22-100 Chełm
tel.: (82) 565 69 09
poczta@tawa.pl
www.tawa.pl