Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci63
 • absolwenci65
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne20
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie66
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa5
 • firma8
 • instytucja rządowa11
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

IV edycja Konkursy Prezydenta Miasta Lublin na pracę dyplomową

organizator:

Urząd Miasta Lublin

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 15.09.2013

IV edycja Konkursy Prezydenta Miasta Lublin na pracę dyplomową

Prezydent Miasta po raz czwarty ogłosił Konkurs na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Lublina. Projekt skierowany jest do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Tegoroczną nowością jest rozszerzenie Konkursu
o kategorię doktorantów.

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym, głównie w kontekście gospodarczym, społecznym, kulturowym i środowiskowym oraz zachęcenie ich do podejmowania tej tematyki w swoich pracach badawczych. Temat zgłaszanej do konkursu pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z szeroko rozumianym rozwojem gospodarczym miasta Lublin, podnoszeniem konkurencyjności Lublina oraz mieć związek z przyjętymi przez samorząd miasta planami i programami.

Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie obronione prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie, a od tego roku – także doktoranckie. Laureatów konkursu wyłoni komisja konkursowa. Skład komisji jest zmienny – w każdej edycji jej członkowie dobierani są na nowo, pod kątem tematyki zgłoszonych prac, dzięki temu aplikacje oceniają eksperci w danej dziedzinie.

Autor najlepszej pracy dyplomowej otrzyma nagrodę finansową w wysokości 6 tys zł. Komisja konkursowa może również przyznać maksymalnie trzy wyróżnienia w wysokości 2 tys. zł. Te same zasady obowiązują w kategorii dla doktorantów. Nagrody dla autorów najlepszych prac wręczane są przez Prezydenta Lublina podczas dorocznej Gali Przedsiębiorczości.

Aplikacje w czwartej edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomowa poświęcona
tematyce rozwoju gospodarczego Lublina można zgłaszać do 15 września 2013 roku.
Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.gospodarka.lublin.eu.

Konkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą rozwojowi gospodarczemu naszego miasta został ustanowiony w 2010 roku. Jego celem jest zwiększenie zainteresowania studentów uczelni tematyką związaną z szeroko rozumianym rozwojem Lublina oraz tworzenie warunków umożliwiających młodym, kreatywnym ludziom włączanie się w proces kształtowania polityki rozwoju miasta i dyskusji na temat przyszłości Lublina.

Konkurs ma także promować nowatorskie rozwiązania w sferze rozwoju gospodarczego oraz zachęcać studentów do szerszego podejmowania tej tematyki w tworzonych pracach dyplomowych.

W trzech poprzednich edycjach konkursu Urząd Miasta otrzymał łącznie 46 aplikacji. Nagrody i wyróżnienia trafiły do dziewięciu osób. W pierwszej edycji konkursu, zorganizowanej w 2010 roku, studenci zgłosili  6 prac, głównie z zakresu marketingu, turystyki i zagospodarowania przestrzeni. Zwycięska aplikacja dotyczyła rewitalizacji obszaru  ulicy Rusałka, zaś wyróżnienie trafiło do autorki pracy na temat kształtowania wizerunku miasta.

W drugiej, zeszłorocznej edycji konkursu, zgłoszonych prac było już 15, szersza była również rozpiętość tematyczna zgłoszeń. Podobnie jak w pierwszej edycji, tematyka prac oscylowała głównie wokół kwestii zagospodarowania przestrzeni i wizerunku miasta, ale autorzy odnosili się również m.in. do kwestii ekonomicznych, rozwoju miasta i infrastruktury. Zwycięska praca dotyczyła kolei miejskich i regionalnych w Lublinie oraz zasadności ich budowy na tle przykładów z innych miast Polski i świata.

Dwa wyróżnienia trafiły do autorów prac nt. miejskiej przestrzeni publicznej oraz
instrumentów marketingu internetowego.

W tegorocznej, trzeciej edycji konkursu Urząd Miasta otrzymał łącznie 24 zgłoszenia.
Najwięcej ze zgłoszonych prac dotyczyło tematyki architektury i urbanistyki. W swoich dysertacjach studenci zajmowali się także m.in. strategią rozwoju, ekonomią miasta, promocją i marketingiem oraz kulturą i socjologią. Nagroda główna w wysokości 6 000 zł otrzymała Pani Katarzyna Kiełbińska autorka pracy pt. „Studium zagospodarowania zespołu dawnej cukrowni w Lublinie”,
Ponadto przyznane zostały trzy wyróżnienia o wartości 2000 zł.

Dla Marty Więckowskiej za pracę pt.: „Projekt adaptacji budynku dworca Północnego PKP w Lublinie na Centrum Nauki”, Katarzyny Anny Kopeć za pracę pt.: „Wybrane inicjatywy organizacji pozarządowych na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Lublinie” oraz Joanny Prokopiuk za pracę pt.: „Aspiracje edukacyjne lubelskich abiturientów”.

Informacje pochodzą ze strony www.kul.pl

Kontakt

Urząd Miasta Lublin
Plac Litewski 1
20-080 Lublin
tel. 81 466 25 15
mkrol@lublin.eu
www.lublin.eu