Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

IV edycja konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną

organizator:

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2011

IV edycja konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną

Organizatorem i fundatorem ogólnopolskiego konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną jest Gmina Gdynia. Partnerem Gminy w organizacji konkursu jest Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Nagroda jest przyznawana corocznie za najlepszą sztukę przeznaczoną na scenę dramatyczną, napisaną po polsku, przez żyjącego autora. Do konkursu będą kwalifikowane tylko te utwory, które nie były wcześniej wystawiane na scenie ani nagradzane w innych konkursach. Zakaz wystawiania utworu zgłoszonego do konkursu obowiązuje do dnia ogłoszenia jego wyników.

Nagrodę stanowią statuetka i 50 000 złotych brutto. Laureatem nagrody może być tylko jeden autor.

Zgłoszenia konkursowego dokonuje autor sztuki lub osoba przez niego upoważniona, przesyłając jej wydruk komputerowy w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (zapisaną w formacie doc lub rtf), na adres:

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza
ul. Bema 26
81-381 Gdynia

z dopiskiem „Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna”.

Warunkiem dopuszczenia utworu do konkursu jest dołączenie własnoręcznie podpisanego przez autora oświadczenia. Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2011. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.

Z udziału w konkursie wyklucza się autorów, których autorami (współautorami) są członkowie Kapituły Nagrody, członkowie Komisji Artystycznej oraz przedstawiciele Organizatora.

Laureat Nagrody wyłaniany jest w procedurze konkursowej. Konkurs składa się z trzech etapów:

 • pierwszy etap – Komisja Artystyczna dokonuje wstępnej oceny walorów artystycznych nadesłanych utworów, dopuszczając do kolejnego etapu co najmniej jedną czwartą spośród nich
 • drugi etap – Kapituła Nagrody wybiera do pięciu utworów, które przechodzą do finału
 • trzeci etap – Kapituła Nagrody rozstrzyga konkursu przez wskazanie jednego kandydata do Nagrody

Organizatorzy konkursu przewidują publiczną prezentację dramatów zakwalifikowanych do finału w formie czytania/szkicu scenicznego oraz publikację książkową. Teatrowi przysługuje prawo do prapremierowego wystawienia utworu nagrodzonego w terminie roku od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest w listopadzie. Wręczenie Nagrody odbędzie się podczas Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych RaPORT.

Zgłoszenie utworu wraz z oświadczeniem do konkursu oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych w regulaminie. Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizator ich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz zgłoszenia jego wyników.

Informacje pochodzą ze trony www.gnd.art.pl

Kontakt

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza
ul. Bema 26
81-381 Gdynia
tel.: (58) 620 78 46
info@teatrgombrowicza.art.pl
www.gnd.art.pl