Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci57
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe7
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma16
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

IV edycja konkursu „Nagroda NFOŚiGW – Eko Dziennikarz”

organizator:

NFOŚiGW

Rodzaj:
literackie, naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.08.2020
pula nagród: 30 000 zł

IV edycja konkursu „Nagroda NFOŚiGW – Eko Dziennikarz”

„Nagroda NFOŚiGW – Eko Dziennikarz” to ogólnopolski konkurs, pod patronatem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ustanowiony w 2017 r. Zgłoszenia do tegorocznej edycji można wysyłać do 30 sierpnia 2020 roku.

W tegorocznej, czwartej już, edycji Narodowy Fundusz wyróżni publikacje i uhonoruje dziennikarzy popularyzujących w mediach tematykę dotyczącą takich obszarów, jak: czyste powietrze (m.in. publikacje o programie „Czyste Powietrze” oraz szeroko rozumianej walce ze smogiem), odnawialne źródła energii (m.in. publikacje o programie „Mój Prąd”, ciepłownictwie powiatowym oraz geotermii), gospodarka odpadami (m.in. publikacje na temat systemów gospodarowania odpadami i ich usuwania oraz rekultywacji terenów zdegradowanych).

Konkurs adresowany jest do dziennikarzy wszystkich rodzajów mediów: zarówno drukowanych, jak i elektronicznych, o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. Warunkiem udziału jest publikacja między 1 stycznia 2019 r. a 30 czerwca 2020 r.

Pula nagród przewidziana w konkursie to 30 000 zł brutto. NFOŚiGW przyzna jedną nagrodę główną i wyróżnienia (między 1-4).

Na Konkurs mogą być zgłoszone wyłącznie materiały w języku polskim. Na Konkurs mogą być zgłoszone materiały zarówno autorów indywidualnych, jak i zbiorowych, ale w przypadku przyznania Nagrody za materiał, którego autorem jest więcej niż jedna osoba, jej podział nastąpi zgodnie ze zgłoszonym wkładem twórczym, który musi być opisany w formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenie na Konkurs musi być przesłane drogą mailową na adres: konkurs@nfosigw.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 2020r. Mailowe zgłoszenie na Konkurs powinno być opisane w temacie maila: „EkoDziennikarz”.

Zgłoszenie na Konkurs powinno zawierać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z podpisem oraz jako drugi załącznik materiały dziennikarskie, uwzględniając wymagane formaty:

 • dla artykułów prasowych –„pdf” (preferowany czytelny skan strony z gazety) lub ewentualnie jeden z formatów: „doc” lub „docx”;
 • dla artykułów internetowych –„pdf”jako widok strony internetowej;
 • dla audycji radiowych –„mp3”, plik skompresowany(preferowany nie większy niż 10 MB);
 • dla audycji telewizyjnych –„mp4”, plik skompresowany(preferowany nie większy niż 10 MB).

Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na stronie internetowej, a o terminie i miejscu odbioru nagród laureaci otrzymają informację mailową, telefoniczną lub pocztową.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: nfosigw.gov.pl

A codziennie w naszej bazie pojawiają się nowe konkursy, nie tylko literackie.

Kontakt

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
tel. 22 459 00 00
fundusz@nfosigw.gov.pl
www.nfosigw.gov.pl

Dokumenty

do pobrania