Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci42
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne19
 • naukowe28
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie45
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd17
 • inny7
Wróć do listy

IV edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender

organizator:

Instytut Badań Literackich PAN

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2011

IV edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender

Instytut Badań Literackich PAN, Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki przy IBL PAN oraz Fundacja Gender Center ogłaszają IV edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender.

Regulamin konkursu:

1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie z zakresu nauk humanistycznych
i społeczno-ekonomicznych, mieszczące się w obrębie szeroko pojętych studiów kobiecych, gender i queer studies.
2. W konkursie wziąć mogą udział prace obronione w roku akademickim 2010/11.
3. Laureat/ka głównej nagrody konkursu otrzyma dyplom oraz prawo do bezpłatnych studiów
w Podyplomowych Gender Studies przy IBL PAN. Oprócz nagrody głównej jury będzie mogło przyznać także wyróżnienia.
4. Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane równolegle w dwóch dziedzinach: nauk humanistycznych (literatura, sztuka, historia, filozofia itp.) oraz społeczno-ekonomicznych (socjologia, prawo, ekonomia itp.).
5. Nagrodę i wyróżnienia przyznawać będzie jury w składzie: prof. dr hab. Maria Janion – przewodnicząca, prof. dr hab. Monika Płatek, prof. dr hab. Inga Iwasiów, doc. dr hab. Mikołaj Sokołowski, dr Maciej Gdula, dr Agata Jakubowska, dr Agnieszka Janiak-Jasińska, dr Dorota Krawczyńska, dr Ewa Lisowska, dr Lena Magnone, dr Katarzyna Nadana, dr Monika Rudaś-Grodzka, dr Katarzyna Sierakowska, mecenas Sylwia Spurek, dr Katarzyna Szumlewicz.
6. Pracę na konkurs wraz z krótką opinią o niej i rekomendacjami zgłasza promotor w porozumieniu z autorem.
7. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
a). jeden egzemplarz pracy;
b). pracę w wersji elektronicznej (dyskietka, CD itp.);
c). rekomendację pracy napisaną przez jej  promotora;
d). dane autora pracy (adres, telefon, e-mail) e) poświadczenie dziekanatu o obronie pracy wraz z datą obrony; f) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z uczestnictwem w konkursie.
8. Prace należy przesłać w terminie do 10 września 2011 r. na adres: Monika Rudaś-Grodzka, Instytut Badań Literackich PAN, Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa. Prace obronione
w okresie od 1 do 30 września 2011 można przesłać do 5 października 2011 roku. Prace obronione przed 1 września, a nadesłane po 10 września nie będą dopuszczone do konkursu. Za datę złożenia pracy w przypadku przesyłki pocztowej będzie uznana data na stemplu pocztowym.
9. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż w dniu 31 października 2011 r.
11. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie od niej.
12. Pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres sekretarza konkursu, dr Katarzyny Nadanej, k.nadana@ibl.waw.pl, lub na adres: genderstudies@ibl.waw.pl

Informacje pochodzą ze strony genderstudies.pl

Kontakt

Instytut Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa


genderstudies.pl