Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci55
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie19
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe7
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

IV edycja konkursu – Młody Innowator

organizator:

Zarząd Główy FSNT-NOT

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.03.2011

IV edycja konkursu – Młody Innowator

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV, V, VI), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Udział zespołów uczniowskich w konkursie polega na:

 • poszukiwaniu pomysłów – co można zmienić, udoskonalić, wymyślić, aby żyło nam się bezpieczniej, wygodniej estetyczniej
 • zbieraniu informacji – jak można to zrobić, z jakiego materiału, jakimi narzędziami, w jakiej kolejności
 • wykonaniu określonego projektu, przedmiotu, modelu lub makiety
 • przygotowaniu prezentacji i przedstawieniu swojej pracy na forum klasy, szkoły

Cele konkursu:

 • kształcenie umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce
 • rozwój pomysłowości i zaradności
 • rozwój wiary we własne możliwości, nieodzownej w dorosłym życiu w momencie konieczności przekwalifikowania się
 • rozwój wyobraźni, spostrzegawczości
 • wykluczenie na potrzeby rynku (nowe produkty, usługi)
 • zdobywanie umiejętności pracy w zespole

Stopień pierwszy – eliminacje szkolne – do 1 marca 2011.

Najlepsza pracę wybierają uczniowie i nauczyciele danej szkoły. Na szczeblu szkolnym dodatkowo należy wziąć również pod uwagę efektywną i twórczą pracę zespołową uczniów. Wybraną w szkole pracę należy dostarczyć (drogą pocztową lub osobiście) do działającej na danym obszarze Terenowej Jednostki Organizacyjnej NOT – do 10 marca.

Stopień drugi – eliminacje okręgowe – do 31 marca 2011

Wyboru najlepszych prac dokonają członkowie Towarzystwa Kultury Technicznej – przedstawiciele Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych, Kuratoriów i FSNT-NOT.

Stopień trzeci – eliminacje ogólnopolskie – do 12 maja 2011

Wybrane w drugim etapie prace zostaną przekazane do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Warszawie. Wyboru najlepszych prac dokonają przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej (patrona honorowego konkursu oraz innych organizacji i instytucji oświatowych), Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych, Kuratoriów, FSNT-NOT oraz członkowie Towarzystwa Kultury Technicznej. Na uroczysty finał konkursu zaproszeni zostaną autorzy najciekawszych prac.

Wyniki konkursu zostaną podane do dnia 31 maja 2011.

Proponowana innowacja powinna być przedstawiona w formie rysunków, zdjęć i opisu. O ile to możliwe należy dołączyć model lub prototyp produktu, który powinien mieścić się w sześcianie o boku 50 cm.

Do pracy powinny być dołączone następujące informacje:

 • jakie zmiany i dlaczego zostały wprowadzone lub dlaczego został wymyślony dany produkt
 • szczegółowa instrukcję użytkowania produktu
 • porównanie z istniejącymi produktami o pokrewnym zastosowaniu
 • jakie cechy powinien posiadać zastosowany materiał
 • określenie wpływu eksploatacji produktu zarówno na środowisko przyrodnicze, jak i samego użytkownika (brak ujemnych skutków w sferze zdrowotnej lub moralnej)
 • ocena własnej pracy – uwagi dotyczące wykonywanego produktu, jego wady i zalety – sporządzenie wykazu usterek w zakresie funkcjonowania wyrobu i propozycje zmierzające do udoskonalenia lub uproszczenia działania produktu, bądź też dotyczących ułatwień montażu lub uproszczenie wykonawstwa
 • proponowaną nazwę handlową produktu, ulotkę reklamowa lub hasło reklamowe, określenie grup społecznych lub wiekowych, wśród których należy szukać potencjalnych nabywców
 • krótki opis, jak przebiegała praca

W miarę możliwości należy:

 • określić wpływ na środowisko zarówno produkcji danego produktu, jak i powstałych przy tym odpadów oraz jego „złomowania” (unieszkodliwiania, utylizacji)
 • podać szczegółowe opracowanie konstrukcji produktu – rysunki poglądowe, robocze i montażowe, szczegółowy wykaz materiałów potrzebnych do wykonania produktu, wskazanie rodzajów obróbki materiałów

Przedmiotem oceny na każdym szczeblu powinna być:

 • umiejętność wyszukania potrzeby
 • pomysłowość, oryginalność rozwiązań
 • przydatność, użyteczność – wpływ na poprawę warunków bezpieczeństwa w domu, w szkole, na ulicy, polepszenie ergonomii lub estetyki
 • łatwość wykonania
 • dostępność materiałów
 • uzyskiwanie oszczędności (energii, czasu, materiałów)
 • estetyka wykonania
 • umiejętność oceny własnej pracy

Dla wszystkich uczestników, których prace przejdą do II etapu, organizatorzy przewidują dyplomy. Dla uczestników i nauczycieli prowadzących, których prace przejdą do III etapu, organizatorzy przewidują dyplomy i pamiątkowe upominki. Dla autorów i nauczycieli prowadzących trzech najlepszych prac przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe – ich wartość uzależniona jest od możliwości pozyskania sponsorów.

Informacje pochodzą ze strony www.not.org.pl

Kontakt

Zarząd Główy FSNT-NOT
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
tel.: (22) 336 12 60
ewa.lukasik@not.org.pl
www.not.org.pl