Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

IV edycja konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności

organizator:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 13.10.2014

IV edycja konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w IV edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności.

Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace magisterskie lub inżynierskie obronione w terminie od 1 czerwca 2012 r. do 13 października 2014 r. na ocenę co najmniej dobrą.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych prac dyplomowych: magisterskich i inżynierskich z zakresu innowacyjności.

W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe:

 • nagroda główna o wartości minimum 3000 zł,
 • dwa wyróżnienia, każde o wartości minimum 1500 zł.

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali w IV kwartale 2014 r.

Aby zgłosić pracę do konkursu, należy do 13 października 2014 r. dostarczyć komplet dokumentów składających się z:

 • kompletnie wypełnioną i podpisaną „Kartę zgłoszeniową”, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu; „Karta zgłoszeniowa” dostępna jest również w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.pi.gov.pl/ppp/chapter_86449.asp;
 • elektroniczną wersję pracy dyplomowej: magisterskiej lub inżynierskiej w formacie .doc oraz .pdf na nośniku danych: CD, DVD lub USB;
 • potwierdzoną przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) kopię dyplomu magisterskiego lub inżynierskiego lub wydane przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra, magistra inżyniera lub inżyniera;
 • opcjonalnie: inne zaświadczenia i dokumenty dotyczące wykorzystania rozwiązań zaproponowanych w zgłoszonej pracy (np. artykuły prasowe, zaświadczenia o uzyskaniu patentu itd.).

Prace konkursowe można składać osobiście w siedzibie Organizatora lub wysłać pocztą na adres (decyduje data wpływu)::

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Akademicki Mistrz Innowacyjności”.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: kip@parp.gov.pl oraz numerem telefonu: 22 432 83 86.

Informacje pochodzą ze strony www.pi.gov.pl

Kontakt

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22 432 83 86
kip@parp.gov.pl
www.pi.gov.pl