Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci31
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe19
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie36
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny5
Wróć do listy

Inżynierski Dyplom Roku 2019 i 2020

organizator:

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 08.04.2021

Inżynierski Dyplom Roku 2019 i 2020

SARP Wrocław we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej i Dolnośląską Okręgową Izbą Architektów RP zaprasza do udziału w podwójnym konkursie architektonicznym na Inżynierski Dyplom Roku 2019 i 2020.

Nagroda przyznawana jest za najlepsze prace dyplomowe absolwentom, którzy uzyskali tytuł zawodowy inżyniera architekta na wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu (w tej edycji Konkurs obejmuje wyjątkowo dwa poprzedzające lata obron: 2019 i 2020). O Nagrodę mogą ubiegać się prace dyplomowe stopnia inżynierskiego zgłaszane przez promotorów lub studentów WA PWr.

Głównym kryterium oceny inżynierskich prac dyplomowych zgłaszanych do Nagrody są wyróżniające wartości architektoniczne i urbanistyczne zrealizowanego zadania projektowego oraz ich znaczenie w procesie przestrzennego kształtowania środowiska życia człowieka, a także spójność języka zapisu. Kryterium dodatkowym oceny prac w wyodrębnionej kategorii specjalnej jest innowacyjność opracowanego zadania projektowego w danej kategorii lub problematyce architektury.

Spośród prac dyplomowych zgłoszonych do konkursu Komisja Kwalifikacyjna nominuje najwyżej 9 prac, które zostaną zaproszone do udziału w publicznych prezentacjach autorskich. Wszystkie prace dyplomowe uczestniczące w konkursie otrzymują Dyplomy Nominacji Nagrody SARP O/Wrocław Inżynierski Dyplom Roku.

Informacje pochodzą ze strony: sztuka-architektury.pl

Więcej konkursów dla absolwentów możesz znaleźć w naszej bazie!

Kontakt

Stowarzyszenie Architektów Polskich
ul. Oławska 21
50-123 Wrocław
tel. 71 343 19 28
wroclaw@sarp.org.pl
wroclaw.sarp.org.pl