Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe17
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe11
 • ogólnopolskie34
 • lubuskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy

Infrastruktura i środowisko w obiektywie – konkurs fotograficzny

organizator:

Skarb Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT)

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

Infrastruktura i środowisko w obiektywie – konkurs fotograficzny

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Infrastruktura i Środowisko w obiektywie” jest Skarb Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), Zespół do spraw Informacji i Promocji.

Celem Konkursu jest pokazanie inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko, jako źródła inspiracji dla artystycznej/reporterskiej fotografii.

Konkurs adresowany jest do pracowników beneficjentów CUPT oraz ich partnerów i podwykonawców zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przy ocenie prac Jury konkursu położy szczególny nacisk na walory artystyczne ocenianych zdjęć. Technika fotograficzna – dowolna. Dopuszcza się obróbkę komputerową zdjęć i fotomontaże, tak by spełniona była wizja artystyczna autora fotografii. Zdjęcia mogą być czarno-białe lub kolorowe. Zgłoszone prace nie mogą być fotografiami przedstawiającymi makietę lub wizualizację inwestycji. Każde ze zdjęć na odwrocie powinno zawierać informacje takie jak: imię i nazwisko autora, adres e-mail, numer telefonu, nazwa Beneficjenta lub podmiotu zaangażowanego w realizację projektów, adres, kategorię konkursową, tytuł zdjęcia i krótką informację, co ono przedstawia. Do zdjęć i płyty CD-DVD należy dołączyć własnoręcznie podpisane Oświadczenie (wzór Oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu).

Prace należy przesłać do 30 września 2010 roku na adres:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Zespół do spraw Informacji i Promocji
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Infrastruktura i środowisko w obiektywie”.

Konkurs zostanie rozegrany w trzech kategoriach:

 • człowiek – zdjęcia przedstawiające ludzi, którzy pracują przy projektach (wykonawcy, inżynierowie i in.), mogą to być portrety lub zdjęcia sytuacyjne
 • natura – zdjęcia ilustrujące aspekt środowiskowy inwestycji. Pokazanie inwestycji w kontekście jej obecności w przyrodzie
 • projekt – fotografie pokazujące inwestycję, jako efekt sztuki architektonicznej, konstruktorskiej

W każdej kategorii Uczestnik Konkursu może zgłosić od 3 do 6 zdjęć. Dozwolony jest udział w więcej niż jednej kategorii konkursowej.

Organizatorzy konkursu chcą, by zdjęcia były udokumentowaniem tego, jak wyglądają inwestycje infrastrukturalne na obecnym etapie realizacji. W przypadku wielu z nich jest to dopiero początek prac. Koniec obecnej perspektywy finansowej będzie okazją do opublikowania albumu pamiątkowego podsumowującego przedsięwzięcia współfinansowane z PO IiŚ oraz pokazania, jak inwestycje zmieniły się w czasie.

Dla uczestników konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody:

 • nagroda główna to wysokiej klasy aparat fotograficzny o wartości ok. 3 tys. zł
 • nagrody – wyróżnienia w każdej z trzech kategorii konkursowej (aparaty fotograficzne) o wartości ok. 2 tys. zł każdy

Informacje pochodzą ze strony www.cupt.gov.pl

Kontakt

Skarb Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT)
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel.: (22) 262 05 00
cupt@cupt.gov.pl
www.cupt.gov.pl