Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci43
 • absolwenci43
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne16
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie44
 • międzynarodowe4
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma7
 • instytucja rządowa11
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Infrastruktura i środowisko w obiektywie – konkurs fotograficzny

organizator:

Skarb Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT)

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

Infrastruktura i środowisko w obiektywie – konkurs fotograficzny

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Infrastruktura i Środowisko w obiektywie” jest Skarb Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), Zespół do spraw Informacji i Promocji.

Celem Konkursu jest pokazanie inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko, jako źródła inspiracji dla artystycznej/reporterskiej fotografii.

Konkurs adresowany jest do pracowników beneficjentów CUPT oraz ich partnerów i podwykonawców zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przy ocenie prac Jury konkursu położy szczególny nacisk na walory artystyczne ocenianych zdjęć. Technika fotograficzna – dowolna. Dopuszcza się obróbkę komputerową zdjęć i fotomontaże, tak by spełniona była wizja artystyczna autora fotografii. Zdjęcia mogą być czarno-białe lub kolorowe. Zgłoszone prace nie mogą być fotografiami przedstawiającymi makietę lub wizualizację inwestycji. Każde ze zdjęć na odwrocie powinno zawierać informacje takie jak: imię i nazwisko autora, adres e-mail, numer telefonu, nazwa Beneficjenta lub podmiotu zaangażowanego w realizację projektów, adres, kategorię konkursową, tytuł zdjęcia i krótką informację, co ono przedstawia. Do zdjęć i płyty CD-DVD należy dołączyć własnoręcznie podpisane Oświadczenie (wzór Oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu).

Prace należy przesłać do 30 września 2010 roku na adres:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Zespół do spraw Informacji i Promocji
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Infrastruktura i środowisko w obiektywie”.

Konkurs zostanie rozegrany w trzech kategoriach:

 • człowiek – zdjęcia przedstawiające ludzi, którzy pracują przy projektach (wykonawcy, inżynierowie i in.), mogą to być portrety lub zdjęcia sytuacyjne
 • natura – zdjęcia ilustrujące aspekt środowiskowy inwestycji. Pokazanie inwestycji w kontekście jej obecności w przyrodzie
 • projekt – fotografie pokazujące inwestycję, jako efekt sztuki architektonicznej, konstruktorskiej

W każdej kategorii Uczestnik Konkursu może zgłosić od 3 do 6 zdjęć. Dozwolony jest udział w więcej niż jednej kategorii konkursowej.

Organizatorzy konkursu chcą, by zdjęcia były udokumentowaniem tego, jak wyglądają inwestycje infrastrukturalne na obecnym etapie realizacji. W przypadku wielu z nich jest to dopiero początek prac. Koniec obecnej perspektywy finansowej będzie okazją do opublikowania albumu pamiątkowego podsumowującego przedsięwzięcia współfinansowane z PO IiŚ oraz pokazania, jak inwestycje zmieniły się w czasie.

Dla uczestników konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody:

 • nagroda główna to wysokiej klasy aparat fotograficzny o wartości ok. 3 tys. zł
 • nagrody – wyróżnienia w każdej z trzech kategorii konkursowej (aparaty fotograficzne) o wartości ok. 2 tys. zł każdy

Informacje pochodzą ze strony www.cupt.gov.pl

Kontakt

Skarb Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT)
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel.: (22) 262 05 00
cupt@cupt.gov.pl
www.cupt.gov.pl