Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci64
 • absolwenci63
 • doktoranci22
 • naukowcy10
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne1
 • artystyczne23
 • naukowe40
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • międzynarodowe8
 • łódzkie1
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa16
 • samorząd24
 • inny1
Wróć do listy

„Ikar Jakości” – konkurs na pracę o zarządzaniu

organizator:

Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Dobrych Praktyk Biznesowych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.10.2016

„Ikar Jakości” – konkurs na pracę o zarządzaniu

Rusza ogólnopolski konkurs IKAR JAKOŚCI im. Profesora Romualda Kolmana. Fundacja Qualitas czeka na ambitnych studentów i absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy chcieliby zgłosić swoją pracę dyplomową z zakresu wszystkich obszarów i dyscyplin nauki, obronioną w uczelniach na terytorium Polski i ukierunkowane na tematykę zarządzania.

Na aplikacje organizatorzy czekają do 30 października!

Idea konkursu ma służyć promowaniu rozwiązań naukowych, mogących mieć lub mających zastosowanie praktyczne w działalności gospodarczej oraz stworzeniu stałej platformy wymiany informacji pomiędzy studentami i absolwentami uczelni, a przedstawicielami świata biznesu.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace w następujących kategoriach:
– kategoria pierwsza – prace dyplomowe inżynierskie, licencjackie,
– kategoria druga – prace dyplomowe magisterskie,
z zakresu wszystkich obszarów i dyscyplin nauki, obronione w uczelniach na terytorium Polski i ukierunkowane na tematykę zarządzania.

Tematyka zgłoszonych prac musi być aktualna i odpowiadać współczesnym zagadnieniom z zakresu zarządzania.Do konkursu przyjmowane są prace dyplomowe zakończone w tym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Pracę do konkursu zgłasza promotor pracy za zgodą dziekana wydziału na formularzu dostępnym poniżej.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko autora pracy, dokładne i aktualne dane kontaktowe (adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu),
2) imię i nazwisko oraz tytuł naukowy promotora, nazwę uczelni, wydziału i instytutu (katedry) wraz z dokładnym adresem, w której zgłaszana praca powstała,
3) temat pracy w języku polskim i angielskim,
4) streszczenie pracy max. 2500 znaków w języku polskim i angielskim, wskazujące na najważniejsze walory pracy, w tym uzyskane wyniki.

Do formularza zgłoszenia konkursowego pracy wymagane jest dołączenie także:
1) posteru prezentującego wyniki pracy w języku polskim wg zamieszczonego wzoru – załącznik 2,
2) pełnego tekstu pracy w wersji elektronicznej (format doc, docx lub pdf), opisanym zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w regulaminie.

Wszyscy autorzy, których prace po wstępnej selekcji zostaną zakwalifikowane do postępowania konkursowego, otrzymają certyfikat uczestnictwa w konkursie, wystawiany przez Fundację Qualitas.

Pracę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy wysyłać na adres: ikar@jakoscroku.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.jakoscroku.pl

Kontakt

Sekretariat Certyfikatu JAKOŚĆ ROKU
ul. Ks. Bpa. Bednorza 2a-6
40 - 384 Katowice
tel. (32) 258 04 05
ikar@jakoscroku.pl
www.jakoscroku.pl

Dokumenty

do pobrania