Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

„Ikar Jakości” – konkurs na pracę o zarządzaniu

organizator:

Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Dobrych Praktyk Biznesowych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.10.2016

„Ikar Jakości” – konkurs na pracę o zarządzaniu

Rusza ogólnopolski konkurs IKAR JAKOŚCI im. Profesora Romualda Kolmana. Fundacja Qualitas czeka na ambitnych studentów i absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy chcieliby zgłosić swoją pracę dyplomową z zakresu wszystkich obszarów i dyscyplin nauki, obronioną w uczelniach na terytorium Polski i ukierunkowane na tematykę zarządzania.

Na aplikacje organizatorzy czekają do 30 października!

Idea konkursu ma służyć promowaniu rozwiązań naukowych, mogących mieć lub mających zastosowanie praktyczne w działalności gospodarczej oraz stworzeniu stałej platformy wymiany informacji pomiędzy studentami i absolwentami uczelni, a przedstawicielami świata biznesu.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace w następujących kategoriach:
– kategoria pierwsza – prace dyplomowe inżynierskie, licencjackie,
– kategoria druga – prace dyplomowe magisterskie,
z zakresu wszystkich obszarów i dyscyplin nauki, obronione w uczelniach na terytorium Polski i ukierunkowane na tematykę zarządzania.

Tematyka zgłoszonych prac musi być aktualna i odpowiadać współczesnym zagadnieniom z zakresu zarządzania.Do konkursu przyjmowane są prace dyplomowe zakończone w tym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Pracę do konkursu zgłasza promotor pracy za zgodą dziekana wydziału na formularzu dostępnym poniżej.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko autora pracy, dokładne i aktualne dane kontaktowe (adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu),
2) imię i nazwisko oraz tytuł naukowy promotora, nazwę uczelni, wydziału i instytutu (katedry) wraz z dokładnym adresem, w której zgłaszana praca powstała,
3) temat pracy w języku polskim i angielskim,
4) streszczenie pracy max. 2500 znaków w języku polskim i angielskim, wskazujące na najważniejsze walory pracy, w tym uzyskane wyniki.

Do formularza zgłoszenia konkursowego pracy wymagane jest dołączenie także:
1) posteru prezentującego wyniki pracy w języku polskim wg zamieszczonego wzoru – załącznik 2,
2) pełnego tekstu pracy w wersji elektronicznej (format doc, docx lub pdf), opisanym zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w regulaminie.

Wszyscy autorzy, których prace po wstępnej selekcji zostaną zakwalifikowane do postępowania konkursowego, otrzymają certyfikat uczestnictwa w konkursie, wystawiany przez Fundację Qualitas.

Pracę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy wysyłać na adres: ikar@jakoscroku.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.jakoscroku.pl

Kontakt

Sekretariat Certyfikatu JAKOŚĆ ROKU
ul. Ks. Bpa. Bednorza 2a-6
40 - 384 Katowice
tel. (32) 258 04 05
ikar@jakoscroku.pl
www.jakoscroku.pl

Dokumenty

do pobrania