Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci39
 • absolwenci39
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie40
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd20
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

III Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski

organizator:

Wydział Filozofi i KUL– kierunek Retoryka Stosowana oraz Katedra Semiotyki i Retoryki Dzie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.02.2013

III Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski

Zasady konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział studenci polskich uczelni. Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać do 10 lutego na adres e-mail: retoryka@kul.pl
2. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, uczelnię, kierunek i rok studiów, wybraną kategorię (w przypadku kategorii artystycznej także autora i tytuł wybranego utworu literackiego).
3. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach:
1. artystycznej,
2. retorycznej,
3. interpretacji tekstu biblijnego
4. wypowiedzi improwizowanej.
Uczestnik bierze udział w jednej, wybranej przez siebie kategorii.
4. W zależności od wybranej kategorii na konkursie należy:
1. przedstawić z pamięci wybrany tekst literacki (kategoria artystyczna),
2. przedstawić z pamięci przygotowaną mowę retoryczną na dowolny, wybrany przez siebie temat (kategoria retoryczna),
3. przedstawić z pamięci wybrany fragment Pisma Świętego (kategoria interpretacji tekstu biblijnego),
4. zapoznać się wcześniej (od 11 lutego 2013) z przygotowanymi przez organizatorów tematami i po wylosowaniu w trakcie konkursu określonego tematu i krótkim (1. min) przygotowaniu przedstawić mowę improwizowaną na ten temat (kategoria wypowiedzi improwizowanej).
5. Tekst prezentowany w kategorii artystycznej może należeć do dowolnego gatunku literackiego.
6. Czas przedstawienia wynosi maksymalnie do 7 minut.
7. Oceniany będzie:
A. sposób interpretacji (czytelność intencji, konsekwencja w prowadzeniu tekstu)
B. sposób mówienia: wyrazistość, poprawność artykulacyjna, słyszalność, tempo, rytm wypowiedzi, stosowane pauzy, akcent, intonacja, dynamika wypowiedzi, przekaz emocji, stosowane gesty i mimika, opanowanie tremy.
C. W przypadku kategorii retorycznej i improwizowanej oceniana będzie także kompozycja tekstu, argumentacja, bogactwo słownictwa i sprawność w budowaniu zdań złożonych.

Czas przedstawienia wynosi maksymalnie do 7 minut przez organizatorów tematami i po wylosowaniu w trakcie konkursu określonego tematu i krótkim (1. min) przygotowaniu przedstawić mowę improwizowaną na ten temat (kategoria wypowiedzi improwizowanej).

Informacja zamieszczona przez Organizatora.

Kontakt

Wydział Filozofi i KUL– kierunek Retoryka Stosowana oraz Katedra Semiotyki i Retoryki Dzie
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

retoryka@kul.pl