Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe17
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe11
 • ogólnopolskie34
 • lubuskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy

III Ogólnopolski konkurs poetycki "O srebrną łuskę pstrąga"

organizator:

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Redzie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2011

III Ogólnopolski konkurs poetycki "O srebrną łuskę pstrąga"

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci zrzeszeni jak i nie zrzeszeni w organizacjach twórczych. Konkurs obejmuje poezję a tematyka utworów nie jest ograniczona. Konkurs rozgrywany jest dwóch grupach wiekowych:

 • „A” – od 14 do lat 19
 • „B” – powyżej 19 lat

Ponadto przewidziana jest też kategoria specjalna: mała forma literacka – fraszka, haiku, epigramat, limeryk o tematyce „REDA”.

Jeden Autor może przysłać tylko jeden zestaw utworów nie przekraczający trzech arkuszy maszynopisu bądź wydruku komputerowego formatu A 4 – czcionka 14. Na konkurs należy nadsyłać 3 dotychczas nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach utwory poetyckie w 4 egzemplarzach,  opatrzone jedynie godłem i symbolem grupy wiekowej. To samo godło winno występować na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz nazwisko autora, wiek, adres, numer telefonu.

Organizator przewiduje trzy nagrody główne w kategorii wiekowej „B” (powyżej 19 lat):

 • I – w wys. 1.000 zł i „Srebrną Łuskę Pstrąga”
 • II – 700 zł
 • III – 400 zł, nagrodę specjalną  Burmistrza Redy za małą formę literacką

W kategorii wiekowej „A” (14-19 lat) przewidziane są nagrody rzeczowe.

Laureaci na wręczenie nagród przyjeżdżają na koszt Organizatora (wyłącznie zwrot kosztu biletu II klasy PKP). Organizator zapewnia bezpłatny nocleg. Nagrody należy odebrać osobiście . Nagrody nie będą wysyłane pocztą ani też przekazywane na konto laureatów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I kwartale 2012r.

Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Termin składania prac: 31.12.2011 r.

Informacje pochodzą ze strony www.moksir.reda.pl

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Redzie
ul. Łąkowa 59
84-240 Reda
tel. 58 678 58 02
moksir@moksir.reda.pl
www.moksir.reda.pl