Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci49
 • absolwenci46
 • doktoranci13
 • naukowcy8
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie13
 • artystyczne26
 • naukowe22
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie53
 • międzynarodowe2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa2
 • firma12
 • instytucja rządowa12
 • samorząd19
 • inny1
Wróć do listy

III Ogólnopolski konkurs poetycki "O srebrną łuskę pstrąga"

organizator:

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Redzie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2011

III Ogólnopolski konkurs poetycki "O srebrną łuskę pstrąga"

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci zrzeszeni jak i nie zrzeszeni w organizacjach twórczych. Konkurs obejmuje poezję a tematyka utworów nie jest ograniczona. Konkurs rozgrywany jest dwóch grupach wiekowych:

 • „A” – od 14 do lat 19
 • „B” – powyżej 19 lat

Ponadto przewidziana jest też kategoria specjalna: mała forma literacka – fraszka, haiku, epigramat, limeryk o tematyce „REDA”.

Jeden Autor może przysłać tylko jeden zestaw utworów nie przekraczający trzech arkuszy maszynopisu bądź wydruku komputerowego formatu A 4 – czcionka 14. Na konkurs należy nadsyłać 3 dotychczas nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach utwory poetyckie w 4 egzemplarzach,  opatrzone jedynie godłem i symbolem grupy wiekowej. To samo godło winno występować na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz nazwisko autora, wiek, adres, numer telefonu.

Organizator przewiduje trzy nagrody główne w kategorii wiekowej „B” (powyżej 19 lat):

 • I – w wys. 1.000 zł i „Srebrną Łuskę Pstrąga”
 • II – 700 zł
 • III – 400 zł, nagrodę specjalną  Burmistrza Redy za małą formę literacką

W kategorii wiekowej „A” (14-19 lat) przewidziane są nagrody rzeczowe.

Laureaci na wręczenie nagród przyjeżdżają na koszt Organizatora (wyłącznie zwrot kosztu biletu II klasy PKP). Organizator zapewnia bezpłatny nocleg. Nagrody należy odebrać osobiście . Nagrody nie będą wysyłane pocztą ani też przekazywane na konto laureatów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I kwartale 2012r.

Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Termin składania prac: 31.12.2011 r.

Informacje pochodzą ze strony www.moksir.reda.pl

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Redzie
ul. Łąkowa 59
84-240 Reda
tel. 58 678 58 02
moksir@moksir.reda.pl
www.moksir.reda.pl