Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci36
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe20
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie37
 • międzynarodowe12
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa6
 • firma9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd16
 • inny1
Wróć do listy

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O granitową strzałę" i Turniej Jednego Wiersza

organizator:

Strzeliński Ośrodek Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 08.04.2011

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O granitową strzałę" i Turniej Jednego Wiersza

Strzeliński Ośrodek Kultury zaprasza na III Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O granitową strzałę” i Turniej Jednego Wiersza.

Konkurs Poetycki.

Udział w konkursie mogą wziąć twórcy, którzy ukończyli 18 lat. Na konkurs należy nadesłać zestaw 10 wierszy (w formacie Word, w dwóch egzemplarzach, o dowolnej tematyce), które nie były dotąd publikowane (także w tomikach pokonkursowych, w formie arkusza poetyckiego, w antologiach i prasie) ani nagradzane w innych konkursach. Dopuszcza się teksty publikowane w Internecie. Ten sam zestaw wierszy zapisany na płycie CD (brak zapisu na płycie CD -eliminuje Autora z Konkursu). Wiersz należy oznaczyć godłem (pseudonimem, znakiem graficznym). DO zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail). Autor może wysłać tylko jeden zestaw.

Z uwagi na konieczność umieszczania na kopercie swoich danych w przypadku listów poleconych – należy wysłać przesyłkę zwykłym trybem na adres:

Strzeliński Ośrodek Kultury
ul. Brzegowa 10 a
57-100 Strzelin

z dopiskiem na kopercie: Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Granitową Strzałę” do dnia 8 kwietnia 2011 r.

O przyznanych nagrodach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i pocztą elektroniczną. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 20 maja 2011 r. w galerii „Skalnej” Strzelińskiego Ośrodka Kultury – o godz. 16:00.

Komisja konkursowa, po zapoznaniu się z nadesłanymi zestawami, przyzna następujące nagrody:

 • Nagrodę Grand Prix – druk tomiku poetyckiego
 • I nagroda – 1300 zł
 • II nagroda – 800 zł
 • III nagroda – 600 zł
 • oraz 4 wyróżnienia – po 200 zł każde

Zostaną także przyznane nagrody rzeczowe i wyróżnienia książkowe. Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Nagrody należy odebrać osobiście.

Turniej Jednego Wiersza.

Wiersz, nigdzie dotąd nie publikowany i nienagradzany, należy dostarczyć w 4 kopiach – w dniu konkursu.

Turniej odbędzie się 20 maja 2011 r. w galerii „Skalnej” Strzelińskiego Ośrodka Kultury Początek – godz. 17:00.

Wiersze prezentują osobiście Autorzy. Nagroda w Turnieju wynosi 1000 zł. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagrody i przyznania więcej niż jednej w Turnieju.

Informacje na temat konkursu:

Strzeliński Ośrodek Kultury
tel.: (71) 392 15 43
email: granitowastrzelin@wp.pl mirkaszychowiak@wp.pl

Informacje pochodzą ze strony www.kultura.strzelin.pl

Kontakt

Strzeliński Ośrodek Kultury
ul. Brzegowa 10 a
57-100 Strzelin
tel.: (71) 392 15 43

www.kultura.strzelin.pl