Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

III Ogólnopolski konkurs poetycki im. Mariana Janusza Kawałki

organizator:

Wydawnictwo TAWA

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2020
wartość nagrody: 1500 zł

III Ogólnopolski konkurs poetycki im. Mariana Janusza Kawałki

III Ogólnopolski konkurs poetycki im. Mariana Janusza Kawałki adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych, zamieszkałych w kraju i za granicą, którzy ukończyli 18 lat i posiadają obywatelstwo polskie. Zgłoszenia można przesyłać do 31 października 2020 roku.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy posiadających cechy wiersza klasycznego (np. regularną, stroficzną budowę, określone metrum, rymy, brak lub niewielką ilość neologizmów, szyk przestawny itp.) niepublikowanych w książkach i nienagradzanych w innych konkursach literackich. Wszystkie utwory powinny być polskojęzyczne, oryginalne i w żadnej swej części nie mogą stanowić plagiatu. Nadesłanie utworów nieposiadających cech wiersza klasycznego lub większej albo mniejszej (od wymaganej) ilości wierszy dyskwalifikuje zestaw.

Do konkursu będą przyjmowane tylko utwory napisane na papierze o formacie A-4, opatrzone godłem i złożone w 3 egzemplarzach wraz z zapisem elektronicznym (na jednym nośniku –płyta CD). W osobnej, zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem, należy umieścić dane o autorze (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, ewentualnie e-mail). Rękopisy nie będą ocenianie.

Całość należy przesłać na adres: Wydawnictwo TAWA, ul. Lwowska 51/3A, 22-100 Chełm z dopiskiem na kopercie: Konkurs Poetycki im. Mariana Janusza Kawałki (III edycja).

Ustala się jedną Nagrodę Główną – jest nią statuetka Białego Kruka i nagroda pieniężna w wysokości 1.500 zł netto. Ponadto Jury może przyznać dwa wyróżnienia: po 700 zł netto.

Pozostali uczestnicy Rejowieckiej Biesiady Poetyckiej otrzymają pamiątkowe dyplomy i publikacje związane z ziemią rejowiecką.

Podsumowanie konkursu nastąpi w sobotę 16 stycznia 2021 roku. O formie, miejscu oraz dokładnej godzinie ogłoszenia wyników uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą elektroniczną.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: tawa.pl

A po inne propozycje konkursów literackich zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Wydawnictwo TAWA
ul. Lwowska 51/3A
22-100 Chełm
tel. 82 565 69 09
poczta@tawa.pl
www.tawa.pl

Dokumenty

do pobrania