Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci82
 • absolwenci84
 • doktoranci26
 • naukowcy20
 • inni57
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie22
 • artystyczne36
 • naukowe38
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie89
 • kujawsko-pomorskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa6
 • firma19
 • instytucja rządowa21
 • samorząd25
 • inny1
Wróć do listy

III Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. "Czerwona Róża dla Niej"

organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2010

III Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. "Czerwona Róża dla Niej"

Wyrażając głęboki szacunek dla osoby Ireny Golec – wybitnej postaci ziemi radzyńskiej i Lubelszczyzny – patriotki, żołnierza i działaczki społecznej, Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy oraz Grupa Poetycka „Wieś Tworząca” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kąkolewnicy ogłaszają III Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. „Czerwona Róża dla Niej” pod honorowym patronatem posła na Sejm RP Tadeusza Sławeckiego.

Cel konkursu:

 • inspirowanie ludzi utalentowanych
 • stwarzanie możliwości prezentacji dorobku poetyckiego
 • konfrontacje twórczości poetyckiej
 • popularyzacja kultury żywego słowa
 • upamiętnienie wybitnej postaci

Konkurs ma charakter otwarty zarówno pod względem treści utworów, jak i wieku twórców.

Utwory będą oceniane w czterech kategoriach:

 • I – dzieci szkół podstawowych
 • II – uczniowie gimnazjum
 • III – młodzież szkół ponadgimnazjalnych
 • IV – dorośli

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie 2-3 utworów własnych – poetyckich lub prozatorskich (wiersz, esej, nowela, list, opowiadanie, kartka z pamiętnika) niepublikowanych nigdzie dotąd, nie nagradzanych i nie ocenianych w innych konkursach.

Każdy utwór należy opatrzyć pseudonimem słownym oraz kategorią wiekową i przysłać w czterech egzemplarzach do dnia 31.10.2010 r. na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy
21-302 Kąkolewnica
powiat – Radzyń Podlaski
z dopiskiem „Czerwona Róża dla Niej”

Do koperty zawierającej utwory, opatrzonej pseudonimem i kategorią wiekową, należy dołączyć drugą zaklejoną kopertę z tym samym pseudonimem, w której powinny być dane osobowe Autora (imię i nazwisko, dokładny adres, telefon, wiek i zawód – uczniowie podają nazwę szkoły).

Prace powinny być przesłane w formie maszynopisu lub czytelnego rękopisu (mile widziany wydruk komputerowy wraz z wersją na płycie lub dyskietce). Autorzy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.

Utwory oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez organizatorów.

Do konkursu nie dopuszcza się prac które:

 • były publicznie prezentowane
 • były nagradzane w innych konkursach
 • są własnością innej osoby

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, które należy odebrać osobiście lub przez upoważnione osoby w dniu rozstrzygnięcia konkursu. Nagrody nie będą wysyłane pocztą. O terminie rozstrzygnięcia uczestnicy zostaną powiadomieni. Finał konkursu obędzie się w grudniu 2010 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.poezja-polska.art.pl

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy
Kąklewncia
21-302 Kąkolewnica

gok.kakolewnica@op.pl
www.kakolewnica.lublin.pl