Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci82
 • absolwenci82
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie81
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd29
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

III konkurs fotograficzny Sportowe wspomnienia zatrzymane w kadrze

organizator:

Ośrodek Sportu i Rekreacji W Olsztynie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2012

III konkurs fotograficzny Sportowe wspomnienia zatrzymane w kadrze

II konkurs fotograficznego pt. „ Sportowe wspomnienia zatrzymane w kadrze.”

Konkurs ma charakter otwarty i organizowany jest w następujących kategoriach wiekowych – do 18 lat oraz powyżej lat 18 (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych).

Fotografie mogą być wykonane sprzętem cyfrowym lub analogowym. Obróbka przesłanych na nasz konkurs zdjęć może polegać jedynie na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji kolorów itp. Inne przekształcenia obrazu, zwłaszcza fotomontaże z wykorzystaniem programów graficznych, są niedozwolone i nie wezmą udziału w konkursie.              

Uczestnik może dostarczyć na konkurs 5 fotografii lub 1 cykl realizujący temat – maksymalnie 5 fotografii.

Wielkość prac: minimalna 20 x 30 cm, maksymalna 30 x 45 cm z odchyleniami   naturalnymi.

Każdą pracę należy na odwrocie czytelnie podpisać, tzn.: tytuł fotografii, nazwisko i imię autora, miejsce i data wykonania zdjęcia, charakter – opis zdjęcia.

Jednocześnie ze zgłoszeniem prac do konkursu należy dołączyć na płycie CD  lub DVD wglądówki prac w zapisie cyfrowym o wymiarze krótszego boku 10 cm,  rozdzielczość 300 dpi, w formacie JPG.

Wraz z fotografiami należy dostarczyć czytelnie wypełniona kartę zgłoszenia wraz z zamieszczonym pisemnym oświadczeniem, iż wszystkie nadesłane prace są autorstwa zgłaszającego i nie naruszają praw osób trzecich. Osoby znajdujące się na fotografiach wyrażają zgodę na ich publikację, autor wyraża zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją i publikacją wyników konkursu.

Zdjęcia wraz z płytami i formularzem należy zabezpieczyć w sztywnych opakowaniach i dostarczyć osobiście lub listownie na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji – MUZEUM SPORTU im. Mariana Rapackiego, Al. J. Piłsudskiego 44, 10 – 450 Olsztyn, z dopiskiem „ III Konkurs FOTO”.

Termin składania prac upływa 30 września 2012 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.osir.olsztyn.pl

Kontakt

Ośrodek Sportu i Rekreacji W Olsztynie
Al. J. Piłsudskiego 44
10-450 Olsztyn
tel. 89 533 17 47
muzeumsportu@osir.olsztyn.pl
www.osir.olsztyn.pl