Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie41
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu na najciekawszą pracę magisterską z zakresu pedagogiki

organizator:

Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2011

III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu na najciekawszą pracę magisterską z zakresu pedagogiki

Cele konkurs:

 • promowanie młodych pedagogów, autorów najlepszych prac magisterskich odnoszących się do współczesnych problemów pedagogicznych, szczególnie opisujące zjawiska, tendencje, konsekwencje oraz zachodzące procesy wychowawcze w odniesieniu do dzieci i młodzieży w wieku 7–25 lat
 • popularyzacja praktycznego wykorzystania pedagogicznej wiedzy akademickiej
 • zachęcenie studentów ostatnich roczników kierunków pedagogicznych do podzielenia się swoimi badaniami z szerszym odbiorcą

Konkurs skierowany jest do absolwentów i studentów wydziałów pedagogicznych uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych z terenu całej Polski.Oryginalność tekstów zgłoszonych prac zostanie sprawdzona przez Internetowy System Antyplagiatowy Plagiat.pl. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które zostały obronione w roku (kalendarzowym) 2009 lub 2010 i które otrzymały ocenę łączną (praca oraz obrona) co najmniej dobrą, a które nie były zgłoszone do wcześniejszej edycji Konkursu. Prace mogą być zgłaszane przez autorów lub przez promotorów. Zgłoszenie, zgodne ze wzorem w punkcie 7 należy kierować przesyłką zwykłą na adres:

Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców
skr. poczt nr 932
50-950 Wrocław 68

Zgłoszenie powinno obejmować:

 • jeden egzemplarz pracy magisterskiej w miękkiej oprawie
 • płytę CD z pracą magisterską zapisaną w formacie doc.
 • dane o autorze, tzn.: imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko Promotora, nazwę uczelni i wydział na którym obroniono pracę
 • zaświadczenie lub inne potwierdzenie wydane przez władze uczelni, podające datę obrony pracy i potwierdzające uzyskaną ocenę
 • zgodę i oświadczenia autora

Prace można składać do dnia 31 marca 2011. Decyduje data przyjęcia pracy.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 maja 2011 na stronie internetowej: www.wychowawcy.wroclaw.pl Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o przyjęciu zgłoszenia i wynikach Konkursu za pomocą poczty elektronicznej. Wręczenie nagród i posumowanie Konkursu będzie miało miejsce podczas specjalnej uroczystości we Wrocławiu.

Główne kryteria oceny prac:

 • poprawność zastosowania metodyki naukowej tj. sposobów zbierania materiału empirycznego, jego analizowania oraz formułowania wniosków
 • walory naukowe, poznawcze i praktyczne pracy
 • atrakcyjność tematyki, innowacyjność, ocena sformułowanych wniosków

W Konkursie nagrodzone będą tylko dwie prace, które zdobyły najwyższą ilość punktów przyznaną przez Komisję konkursową. Przewidziane są 2 nagrody pieniężne (ufundowane przez Organizatora oraz Wydawnictwo ARDIUS) oraz nagrody rzeczowe:

 • nagroda główna dla najciekawszej pracy: nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł (tysiąca złotych), nagroda rzeczowa ufundowana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz publikacja skrótu pracy w Miesięczniku „Wychowawca”
 • wyróżnienie: nagroda pieniężna w wysokości 500 zł (pięćset złotych), nagroda rzeczowa ufundowana przez Panią Poseł Ewę Wolak

Informacje pochodzą ze strony www.wychowawcy.wroclaw.pl

Kontakt

Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców
ul. Worcella 16/18
50-448 Wrocław
tel.: (71) 311 40 10
biuro@wychowawcy.wroclaw.pl
www.wychowawcy.wroclaw.pl