Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci76
 • absolwenci76
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Literacki im. Bolesława Prusa na opowiadanie młodzieży – III edycja

organizator:

Fundacja Kultury "Wobec"

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2020
wartość nagrody: 1500 zł

Konkurs Literacki im. Bolesława Prusa na opowiadanie młodzieży – III edycja

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego imienia Bolesława Prusa na opowiadanie młodzieży organizowana jest przez Związek Literatów Polskich, oddział gdański (główny organizator), Fundację Kultury WOBEC (sprawy organizacyjne i finansowe) oraz Miesięcznik SpołecznoKulturalny KREATYWNI (koordynator sieciowy).

W konkursie może brać udział wyłącznie młodzież, która w momencie wysyłania tekstów na konkurs ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła jeszcze 26 roku życia. Każdy autor może zgłosić na konkurs tylko jedno opowiadanie, samodzielnie napisane. Prace zbiorowe nie będą oceniane. Przedmiotem konkursu jest opowiadanie na dowolny temat.

W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane pod uwagę wyłącznie opowiadania oryginalne, wcześniej nie ogłoszone drukiem i nie publikowane na stronach internetowych, a także
nie nagradzane w innych konkursach, pisane w polskim języku literackim nadesłane w wersji elektronicznej w zgodzie z określonymi poniżej warunkami technicznymi i formalnymi.

Tekst opowiadania należy przesłać drogą elektroniczną jako załącznik na adres konkurswobec@gmail.com do dnia 31 marca 2020 roku. Opowiadania przesłane po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie.

Obowiązkowe wymagania formalne dotyczące tekstu:
a) Maksymalna wielkość tekstu do 10 stron znormalizowanego maszynopisu (18 000 znaków), Times New Roman, czcionka 12, interlinia 1,5, marginesy 2 cm
b) Dokument powinien być poprawnie formatowany i składać się z tytułu opowiadania oraz treści podzielonej na akapity.
c) Należy wystrzegać się
• używania białych znaków (spacji, tabulacji) dla innych celów niż przypisano dla poprawności dokumentu cyfrowego.
• wymuszania łamania wierszy wewnątrz akapitów.
Nie przestrzeganie powyższych zasad poprawności cyfrowej pliku tekstowego dyskwalifikuje go do dalszego przetwarzania a tym samym dla publikacji w Internecie oraz znacznie utrudnia przygotowania tekstu do druku.

Nadesłane na konkurs prace oceniać będzie Jury w składzie:
a) Marek Wawrzkiewicz – pisarz, prezes Związku Literatów Polskich – przewodniczący jury
b) Dr Piotr Kotlarz – pisarz, literaturoznawca, wiceprezes ZLP dddz. Gdańsk
c) Dr Marek Golemski – polonista
d) Przemysław Kobiałka – literaturoznawca (doktorant)
e) Jan Jackowicz-Korczyński – filozof, nauczyciel, redaktor naczelny Miesięcznika KREATYWNI – sekretarz jury

Wydanie drukiem pokonkursowej antologii jest planowane do końca 2020 r.

Nagrody przewidziane w konkursie:
a) Pierwsze 3 miejsca: nagrody finansowe (pula nagród: 3000 zł)
• Pierwsza miejsce : 1500 zł.
• Drugie miejsce: 1000 zł
• Trzecie miejsce: 500 zł

b) Wyróżnione prace:
• Dyplomy uznania
• Publikacje w Miesięczniku KREATYWNI
• Publikacja drukiem w Antologii Pokonkursowej
• Możliwość dalszego wsparcia w rozwoju talentu pisarskiego

Pełny regulamin znajdziecie poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: fkw24.pl

Na stronie pojawia się więcej konkursów literackich dla wielu grup wiekowych!

Kontakt

Fundacja Kultury "Wobec"
ul. Lawendowa 9 m. 2
80-840 Gdańsk

konkurswobec@gmail.com
fkw24.pl

Dokumenty

do pobrania