Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne2
 • artystyczne19
 • naukowe22
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny7
Wróć do listy

III edycja konkursu "Young and science competition"

organizator:

SciencePharma sp. z o.o

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2010

III edycja konkursu "Young and science competition"

Tegoroczna III edycja konkursu YOUNG AND SCIENCE COMPETITION po raz pierwszy ma charakter ogólnopolski i jest skierowana do wszystkich studentów IV i V roku (tegorocznych absolwentów) oraz doktorantów wydziałów farmaceutycznych, lekarskich, biotechnologii i chemii wszystkich uczelni w całym kraju.

Celem konkursu jest promocja nauk farmaceutycznych, wyłonienie i uhonorowanie wyróżniających się studentów farmacji, medycyny, biotechnologii i chemii oraz umożliwienie im odbycia płatnego stażu w SciencePharma sp. z o.o. Podczas stażu studenci będą mieć możliwość zapoznania się z pracą na różnych etapach rozwoju produktów leczniczych od koncepcji do różnych form ich rejestracji w Unii Europejskiej mając przy tym możliwość rozwoju zawodowego w środowisku ekspertów z branży.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest rozwiązanie jednego z trzech pakietów zadań problemowych w kategoriach:

 • Farmacja,
 • Medycyna,
 • Biotechnologia/Chemia

i przesłanie rozwiązania do Organizatora.

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie należy w dniach 15 – 30 czerwca 2010 r. włącznie, przesłać na adres: konkurs@sciencepharma.pl, prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy z załącznikami wraz z rozwiązaniem jednego z trzech pakietów zadań problemowych. W tytule maila należy podając Nazwisko oraz wybraną kategorię konkursu.

Termin nadsyłania kompletnych zgłoszeń upływa 30 czerwca o godzinie 24.00. Prace przesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Laureatów konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu.

Ocena przesyłanych prac odbywać się będzie na podstawie następujących
kryteriów:

 • wartość merytoryczna zadania rozwiązanego przez Uczestnika konkursu,
 • innowacyjność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów występujących w zadaniu,
 • stopień samodzielności przy szukaniu prawidłowych rozwiązań zadania.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15.07.2010 roku. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu nagród telefonicznie lub środkami komunikacji elektronicznej. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.konkurs.sciencepharma.pl.

Nagrody pieniężne zostaną przyznane w następującej wysokości netto:

nagrody dla autorów najlepszych prac z dziedziny Farmacji:

 • I nagroda – 3000 zł
 • II nagroda – 2000 zł
 • III nagroda – 1000 zł

nagrody dla autorów najlepszych prac w dziedzinie Medycyny:

 • I nagroda – 3000 zł
 • II nagroda – 2000 zł
 • III nagroda – 1000 zł

nagrody dla autorów najlepszych prac w dziedzinie Biotechnologii/Chemii:

 • I nagroda – 3000 zł
 • II nagroda – 2000 zł
 • III nagroda – 1000 zł

Informacje pochodzą ze strony www.konkurs.sciencepharma.pl

Kontakt

SciencePharma sp. z o.o
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
tel.: (22) 841 16 64
sciencepharma@sciencepharma.pl
www.sciencepharma.pl