Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci39
 • absolwenci37
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe20
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe12
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa6
 • firma9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd17
 • inny1
Wróć do listy

III Edycja Konkursu translatorskiego z niemieckojęzycznych literatur: austriackiej i szwajcarskiej

organizator:

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.11.2010

III Edycja Konkursu translatorskiego z niemieckojęzycznych literatur: austriackiej i szwajcarskiej

Organizatorem konkursu jest Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich przy współpracy z
austryjackim forum kultury w Warszawie oraz Szwajcarską Fundacją dla Kultury Pro Helvetia w Warszawie.

Przedmiotem konkursu są przekłady artystyczne na język polski niemieckojęzycznych tekstów prozatorskich autorów austryjackich i szwajcarskich. Konkurs adresowany jest do młodych adeptów sztuki translatorskiej, którzy nie posiadają w dorobku  samodzielnej przekładowej publikacji książkowej z zakresu literatury pięknej o objętości większej niż jeden arkusz wydawniczy.

Prace w trzech jednobrzmiących egzemplarzach należy nadesłać do dnia 20 listopada 2010 roku na  adres:

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi
ul. Wschodnia 49
90-267 Łódź

z dopiskiem na kopercie „niemieckojęzyczny konkurs translatorski”

Prace trzeba opatrzyć godłem. do zestawu należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym godłem i zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, mail, telefon). Materiały konkursowe powinny być wydrukami komputerowymi. czcionka Arial, 14 p., odstęp 1.5, tekst  wyjustowany, względnie szeroki margines z prawej strony (umożliwiający robienie notatek przez  członków jury).

Zestaw konkursowy powinien zawierać:

 • samodzielne przekłady tekstów zamieszczonych w załączniku do regulaminu i opublikowanych na stronie www.spplodz.pl
 • zwięzłą wypowiedź (maksymalnie 1800 znaków pisarskich ze spacjami), zawierającą charakterystykę  problemów, jakich nastręczały tłumaczone teksty

Laureaci konkursu oprócz nagród finansowych i rzeczowych otrzymają zaproszenie do udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach translatorskich, które w ramach łódzkiego Festiwalu Plus  Literatury (11-12 grudnia 2010) poprowadzi przewodnicząca jury konkursu Sława Lisiecka.

Wszelkie pytania kierować należy na adres spplodz@go2.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.spplodz.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi
ul. Wschodnia 49 lok. 1
90-267 Łódź

spplodz@go2.pl
www.spplodz.pl