Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie41
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

III edycja konkursu "Projektuj kreatywnie – działaj pozytywnie"

organizator:

Koło Prawa Zarządzania Funduszami Europejskimi

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
termin składania wniosków: 01.04.2011

III edycja konkursu "Projektuj kreatywnie – działaj pozytywnie"

Organizatorem Konkursu „Projektuj kreatywnie – działaj pozytywnie”, jest Fundacja Prawo i Partnerstwo, oraz Koło Prawa Zarządzania Funduszami Europejskimi, działające przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Konkurs organizowany jest dla młodzieży ze szkól ponadgiimnazjalnych województwa podlaskiego.

Celem Konkursu jest aktywizacja młodzieży ponadgimnazjalnej poprzez umożliwienie jej zrealizowania własnych kreatywnych i innowacyjnych projektów odpowiadających potrzebom ich otoczenia. Przedsięwzięcie promuje pracę metodą projektów, a także korzystanie z mini-grantów oraz funduszy krajowych i europejskich. Zachęca młodzież do kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów.

W konkursie mogą wziąć udział grupy uczniów liczące do 4 osób. Jedna grupa może złożyć tylko jeden wniosek. Do konkursu nie mogą być składane wnioski, które były już składane w poprzednich edycjach Konkursu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się tylko grupy pod nadzorem opiekuna nauczyciela.

Aby zgłosić się do Konkursu należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej i przesłać go na adres:

Koło Prawa Zarządzania Funduszami Europejskimi
Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1 pokój 101
15-213 Białystok

bądź na adres e-mail: projektujkreatywnie@wp.pl

Wniosek konkursowy należy pobrać ze strony internetowej www.projektujkreatywnie.pl termin nadsyłania wniosków mija 01,04,2011 r. (decyduje data dotarcia do organizatora).

Oceny złożonych wniosków dokonuje Komisja Konkursowa. W skład Komisji wchodzi: 3 członków Koła Prawa Zarządzania Funduszami Europejskimi, przedstawiciel Fundacji Prawo i Partnerstwo, oaz po jednym przedstawicielu wytypowanym przez Sponsorów, Patronów Honorowych i Patronów Medialnych.

Wniosek spełnia kryteria formalne jeśli:

 • został złożony w terminie tj. do 01.04.2011 r
 • został sporządzony w odpowiedniej formie, tj. według formularza ustalonego przez organizatorów, w sposób czytelny i kompletny
 • zakłada, że projekt zostanie zrealizowany w okresie od 1 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
 • budżet projektu został przedstawiony prawidłowo, poprzez kompletne i bezbłędne wypełnienie odpowiedniej części wniosków, w wysokości uwzględniającej dofinansowanie przez organizatora w maksymalnej kwocie (tj. 1000 zł)

Komisja Konkursowa dokona wyboru najciekawszych projektów kierując się następującymi kryteriami merytorycznymi:

 • zgodność projektu z celami konkursu
 • diagnoza problemu/potrzeby – jasno i trafnie zdefiniowany we wniosku problem oraz szansa jego rozwiązania poprzez realizację działań projektu
 • spójność opisu projektu – zgodność celów i działań projektu
 • rezultat projektu – jasność ich przedstawienia oraz ich zakładany wpływ na poprawę sytuacji
 • atrakcyjność i innowacyjność zaplanowanych działań
 • adekwatność kosztów projektu do zaplanowanych działań

Decyzja Komisji Konkursowej zostanie podana do wiadomości publicznej do dnia 1 maja 2011 r. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej konkursu www.projektujkreatywnie.pl oraz wydziału Prawa UwB www.prawo.uwb.edu.pl

Grupa, której wniosek zostanie najwyżej oceniony przez Komisję otrzymuje nagrodę główną w postaci dofinansowania projektu w wysokości 1000 zł oraz wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego. Uczniowie, którzy przygotują trzy najlepiej ocenione projekty zostaną zaproszeni na Spotkanie Grup Projektowych. W trakcie tego spotkania wezmą udział w warsztatach, które poprowadzi doświadczony trener. Warsztaty mają na celu przygotowanie Grupy Projektowej do realizacji zaplanowanych przez nią działań. Uczniowie trzech najlepszych grup projektowych otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa od organizatorów.

Informacje pochodzą ze strony www.projektujkreatywnie.pl

Kontakt

Koło Prawa Zarządzania Funduszami Europejskimi
ul. Mickiewicza 1 pokój 101
15-213 Białystok

projektujkreatywnie@wp.pl
www.projektujkreatywnie.pl