Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci69
 • absolwenci71
 • doktoranci13
 • naukowcy10
 • inni43
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • muzyczne6
 • sportowe1
 • artystyczne30
 • naukowe35
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe4
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa5
 • firma12
 • instytucja rządowa7
 • samorząd37
 • inny5
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

III edycja konkursu "Akademicki Mistrz innowacyjności"

organizator:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 09.07.2012

III edycja konkursu "Akademicki Mistrz innowacyjności"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w III edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności.

Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace magisterskie obronione w terminie od 1 czerwca 2010 r. do 6 lipca 2012 r. na ocenę co najmniej dobrą.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych prac magisterskich obejmujących następujące zagadnienia:

 • ekoinnowacje,
 • innowacje w sektorze usług,
 • popytowe podejście do tworzenia innowacji
 • nowe podejście do zamówień publicznych.

W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe:

 • nagroda główna – sprzęt komputerowy o wartości minimum 3000 zł,
 • dwa wyróżnienia – sprzęt komputerowy, każdy o wartości minimum 1500 zł.

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali we wrześniu 2012 r.

Wyniki prac laureatów zostaną zamieszczone w prasie i w Internecie oraz zaprezentowane podczas spotkań i konferencji, których uczestnikami są przedsiębiorcy.

Aby zgłosić pracę do konkursu, należy do 9 lipca 2012 r. dostarczyć komplet dokumentów składających się z:

 • 2 płyt CD z nagraną na każdej z nich pracą magisterską w formacie .pdf i .doc,
 • wypełnioneji podpisanej karty zgłoszeniowej,
 • potwierdzonej przez uczelnię kopii dyplomu magisterskiego lub zaświadczenia o ukończeniu studiów,
 • opcjonalnie: innych zaświadczeń i dokumentów dotyczących wykorzystania rozwiązań zaproponowanych w zgłoszonej pracy magisterskiej.

Dokumentację konkursową można złożyć osobiście lub wysłać na poniższy adres (decyduje data wpływu):

„Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”
c/o ECORYS Polska Sp. z o.o.
ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: Konkurs magisterski „Akademicki Mistrz Innowacyjności”.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: kip@parp.gov.pl oraz numerem telefonu:
22 339 45 21.

Informacje pochodzą ze strony www.pi.gov.pl

Kontakt

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22 432 80 80

www.parp.gov.pl