Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Wielcy Polacy – Jan Brzechwa"

organizator:

Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Jana Brzechwy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2011

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Wielcy Polacy – Jan Brzechwa"

Dobiega końca II szkolny projekt „Wielcy Polacy”, jaki podjęła w marcu zeszłego roku Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Brzechwy w Warszawie. Z tej okazji został zorganizowany II plastyczny konkurs ogólnopolski „Wielcy Polacy – Jan Brzechwa” podsumowujący półtoraroczny projekt szkolny.

Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna na temat „Wielcy Polacy – Jan Brzechwa”. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej na temat dotyczący Jana Brzechwy. Każdy z uczniów ma zaprezentować jak wyobraża sobie wielkiego poetę. Prace mogą być inspirowane twórczością Jana Brzechwy, jego biografiom lub portretem. Ważna jest pomysłowość, wrażliwość estetyczna oraz dziecięca wyobraźnia.

Cel konkursu:

 • zapoznanie dzieci i młodzieży z postacią wielkiego polskiego poety Jana Brzechwy
 • rozwijanie zainteresowań twórczością Jana Brzechwy
 • kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do wielkiego Polaka
 • rozbudzenie zainteresowań kulturą i literaturą polską
 • pobudzanie aktywności twórczej
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekspresji twórczej
 • wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych w pracy
 • promowanie uczniów uzdolnionych i zaangażowanych w życie szkoły

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:

 • I grupa: klasy 0-III
 • II grupa: klasy IV-VI

Uczestnik składa na konkurs jedną pracę. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną dziecka, wykonaną ręcznie i samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nieprzedstawianą na innych konkursach. Format: A3, forma płaska. Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko raz wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem powstała praca, nazwa i adres placówki, numer telefonu.

Projekty plastyczne mogą być realizowane w ramach zajęć szkolnych wychowania plastycznego oraz w ramach zajęć pozaszkolnych (kołka plastyczne).

Prace należy wysłać na adres:

Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 51
im. Jana Brzechwy
ul. Przy Parku 36
02-384 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs plastyczny” do dnia 31.03.2011 r.

Oceny nadesłanych prac dokona niezależne jury powołane przez organizatora. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia, a nauczyciele podziękowania.

Prace zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie, która odbędzie się w dniu uroczystego zakończenia i podsumowania II projektu „Wielcy Polacy”. O terminie laureaci zostaną powiadomieni przez organizatorów. Lista wszystkich laureatów zostanie zaprezentowana na stronie internetowej organizatora www.brzechwa.probeanus.pl

Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem warunków konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania, opracowania i publikacji prac według własnego uznania. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, dostarczenie prac jest równoznaczne ze zgodą na ewentualną ich publikację. Prace zgłoszone na konkurs powinny być odpowiednio zabezpieczone przez autora. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac w czasie transportu. Prace niezgodne z regulaminem lub uszkodzone nie będą brane pod uwagę.

Informacje pochodzą ze strony
www.blizejprzedszkola.pl

Kontakt

Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Jana Brzechwy
ul. Przy Parku 36
02-384 Warszawa