Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci65
 • absolwenci67
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne23
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie69
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa11
 • samorząd32
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

II ogólnopolski konkurs plastyczny – "Palma wielkanocna"

organizator:

Przedszkole Miejskie Nr 15

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.04.2011

II ogólnopolski konkurs plastyczny – "Palma wielkanocna"

Przedszkole Miejskie nr 15 w Będzinie zaprasza dzieci z całego kraju do udziału w II ogólnopolskim konkursie plastycznym „Palma wielkanocna”.

Cele konkursu:

 • rozbudzanie kreatywności dzieci
 • promowanie talentów
 • rozwijanie zainteresowań twórczych
 • rozwijanie wyobraźni
 • kultywowanie tradycji wielkanocnych

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich. Technika wykonania prac: dowolna (płaska lub pół-przestrzenna) na formacie A3. Ilość prac z jednej placówki max. 3 prace. Termin nadsyłania prac do 10.04.2011 roku (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem „ogólnopolski konkurs plastyczny”.

Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres placówki, numer telefonu i e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

Przy ocenie prac jury weźmie pod uwagę:

 • samodzielność
 • oryginalność
 • pomysłowość

Przewidziane są trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia. Nagrody, dyplomy i podziękowania dla zwycięzców zostaną przesłane pocztą. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni do końca kwietnia 2011, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną opublikowane na stronie placówki i na stronie www.blizejprzedszkola.pl.

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych. Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celu promocji konkursu i placówki.

Informacje i pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: pm15@bedzin.eu lub jwewa@interia.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.blizejprzedszkola.pl

Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 15
ul. Barlickiego 75
42-506 Będzin
tel.: (32) 760 26 32
pm15@bedzin.eu lub