Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci43
 • absolwenci37
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne20
 • naukowe28
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie46
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd18
 • inny7
Wróć do listy

II Ogólnopolski konkurs plastyczny "Kolorowe kalendarze"

organizator:

Niepubliczne przedszkole "Źródełko"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.01.2011

II Ogólnopolski konkurs plastyczny "Kolorowe kalendarze"

Niepubliczne Przedszkole „Źródełko” w Krakowie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Kolorowe kalendarze”.

Cele konkursu:

 • inspirowanie do pracy twórczej
 • rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi
 • rozbudzanie fantazji
 • popularyzacja działań plastycznych
 • rozwijanie kreatywności i samodzielności dzieci

Konkurs adresowany jest do dzieci 3-6 letnich. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez dziecko. Technika i format dowolny. Ilość nadesłanych prac z jednej placówki max. 3. Każda praca musi zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę i adres placówki, nr telefonu, e-mail, imię i nazwisko opiekuna.

Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane. Prace powinny nadawać się do wyeksponowania. Prace można nadsyłać do dnia 14.01.2011 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Niepubliczne przedszkole „Źródełko”
ul. Łany 14a
30-385 Kraków

z dopiskiem „Ogólnopolski konkurs plastyczny”.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3 – 4-latki oraz 5 – 6-latki. Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Nauczyciele chcący otrzymać podziękowania proszeni są o dołączenie koperty zwrotnej ze znaczkiem i adresem.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28.01.2011. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Lista zwycięzców będzie opublikowana na stronie www.blizejprzedszkola.pl. Laureaci zostaną powiadomieni e-mailem, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty. Nagrody, dyplomy i podziękowania zostaną przesłane pocztą.

Wszystkie informacje na temat konkursu można uzyskać pod adresem mailowym: konkurs_zrodelko@onet.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.blizejprzedszkola.pl

Kontakt

Niepubliczne przedszkole "Źródełko"
ul. Łany 14a
30-385 Kraków
tel.: 669 079 669
konkurs_zrodelko@onet.pl
www.przedszkolezrodelko.edu.pl