Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

II Ogólnopolski konkurs literacki Koła Edytorów KUL na krótką prozę

organizator:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2011

II Ogólnopolski konkurs literacki Koła Edytorów KUL na krótką prozę

Organizatorem konkursu jest Koło Edytorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Celem konkursu jest propagowanie młodej literatury oraz odkrywanie i wspieranie osobowości literackich.

Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim może wziąć każdy, niezależnie od wieku czy dorobku twórczego. Uczestnikami konkursu mogą być autorzy oraz debiutanci niezależnie od wieku i dorobku twórczego oraz bez względu na narodowość i wykształcenie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie organizatorom jednego tekstu prozatorskiego (opowiadanie, fragment powieści), kwalifikującego się do jednej z kategorii tematycznych:

 • literatura fantasy i science fiction
 • literatura kryminalna i polityczna
 • literatura psychologiczna i obyczajowa

o objętości do 10 stron formatu A4 (1 800 znaków na stronie). Utwory prozatorskie nie mogą być wcześniej publikowane w prasie, Internecie czy drukach zwartych ani nagradzane w innych konkursach. Do konkursu przyjmowane są jedynie teksty polskojęzyczne.

Zdyskwalifikowane zostaną prace, które:

 • nadesłano po terminie 28.02.2011 r. (decyduje data stempla pocztowego)
 • nie mają godła w zaklejonej kopercie; pozytywnie zakwalifikowane zostają natomiast prace bez tytułu oraz zgłoszenia, w których tytuł jest jednocześnie godłem
 • nie są pisane prozą (poezja, dramat)
 • nadesłano w mniej niż 3 egzemplarzach
 • nie kwalifikują się do jednej z trzech kategorii tematycznych
 • na których nie ma zaznaczonego numeru kategorii tematycznej
 • przekraczają określoną objętość (liczą więcej niż 10 stron A4 bądź posiadają objętość powyżej 1800 znaków na stronie)

Tekst prozatorski należy nadesłać w trzech egzemplarzach (wydruk komputerowy lub maszynopis) opatrzony słownym godłem (nick, pseudonim) oraz numerem od 1 do 3 – w zależności od wybranej tematyki:

 1. literatura fantasy i science fiction
 2. literatura kryminalna i polityczna
 3. literatura psychologiczna i obyczajowa

Imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz krótką notkę biograficzną należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem i włożyć do koperty zawierającej tekst prozatorski. Prace należy wysyłać na adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

z dopiskiem „Konkurs prozatorski KE KUL”

Prac nie należy przesyłać drogą mailową, na dyskietce lub na innym nośniku. Termin nadsyłania tekstów mija z dniem 28 lutego 2011 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2011. O miejscu i dacie uroczystego ogłoszenia wyników konkursu zostaną powiadomieni tylko laureaci drogą listowną bądź telefoniczną, a informacje o wynikach zostaną podane do wiadomości publicznej.

Jury ocenia wyłącznie walory artystyczne nadesłanych prac, w szczególności ich artystyczną dojrzałość i spójność. Jury przyzna jedną nagrodę główną, a także jedno wyróżnienie w każdej z trzech kategorii tematycznych.

Informacje pochodzą ze strony www.kul.pl

Kontakt

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin


www.kul.pl