Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci82
 • absolwenci82
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie81
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd29
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

II Międzynarodowe Biennale Fotografii Szkół Plastycznych

organizator:

Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 11.03.2011

II Międzynarodowe Biennale Fotografii Szkół Plastycznych

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół plastycznych w wieku od 16 do 21 roku życia z całej Polski i krajów sąsiadujących z Polską oraz z całej Europy.

Tematem konkursu jest autorska interpretacja hasła „twórczość młodych – odbicie istnienia 2011”.

Technikę zgłaszanych prac wybierają autorzy. Na równych prawach oceniane będą fotografie wykonane przy pomocy tradycyjnych technik fotograficznych i prace powstałe przy użyciu fotografii cyfrowej.

Jury przy ocenie prac będzie stosowało kryteria:

 • interpretacji hasła
 • opanowania środków formalnych
 • poziomu warsztatu
 • umiejętności doboru środków wyrazu

Każdy autor może nadesłać 1 nieoprawioną pracę w formacie ograniczonym rozmiarem dłuższego boku, który nie powinien być dłuższy niż 45 cm.

W przypadku pracy w technikach szlachetnych (guma, cyjanotypia itp.) dopuszcza się zamontowanie pracy w passepartout o grubości nie większej niż 2mm i rozmiarze nie przekraczającym 30×45 cm. Cykl prac zawierający do 5 zdjęć będzie traktowany jako jedna praca. Prace wchodzące w skład cyklu powinny być odpowiednio oznaczone (kolejność, pion/poziom).

Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia. Kartę zgłoszenia należy wypełniać drukowanymi literami alfabetu łacińskiego z użyciem lokalnych znaków diakrytycznych. W przypadku, gdy autor pracy używa alfabetu innego niż łaciński, należy posłużyć się powszechnie przyjętymi regułami transkrypcji.

Prace muszą być czytelnie podpisane na odwrocie drukowanymi literami alfabetu łacińskiego. Wymagane są następujące dane zgodne z kartą zgłoszenia: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, miasto będące siedzibą szkoły, pełna nazwa szkoły, kraj, nazwisko i imię nauczyciela pod którego kierunkiem powstała praca.

Do nadesłanej pracy należy dołączyć CD z pracą w formie zapisu cyfrowego (praca jako taka, lub w przypadku technik tradycyjnych, jej reprodukcja).

Zapis powinien odpowiadać następującym parametrom:

 • rozmiar: krótszy bok pracy minimum 1800 pikseli
 • przestrzeń kolorystyczna: sRGB (prosimy dołączyć profil)
 • format zapisu: TIFF lub JPG z maksymalną jakością
 • nazwa pliku wg schematu : kraj_miasto_szkoła_nazwisko_imię_nr.rozszerzenie

Nazwa pliku musi być zapisana alfabetem łacińskim bez użycia lokalnych znaków diakrytycznych:

 • kraj : nazwa kraju w języku angielskim
 • miasto : nazwa miasta w języku ojczystym autora
 • szkoła : pierwsze litery nazwy szkoły w języku ojczystym autora
 • nazwisko : nazwiska dwuczęściowe rozdzielone podkreśleniem
 • imię : prosimy podawać tyko jedno imię
 • nr : zgodny z numerem wg. karty zgłoszenia
 • rozszerzenie : tif lub jpg

Prace zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas przesyłki należy nadesłać lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 11 marca 2011 na adres:

Zespół Szkół Plastycznych
ul. Orłowska 39
81-522 Gdynia
POLSKA/POLAND

z dopiskiem BIENNALE

Jury powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej składające się z członków ZPAF, krytyków sztuki organizatorów ogłosi swój werdykt w terminie do 10 kwietnia 2011 roku. Wszyscy autorzy i szkoły zostaną niezwłocznie po tym terminie poinformowani o wynikach konkursu oraz o czasie i miejscu wystawy konkursowej.

Organizatorzy przewidują otwarcie wystawy pokonkursowej wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień na czerwiec 2011 r. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy:

 • Grand Prix
 • Złoty medal
 • Srebrny Medal
 • Brązowy Medal
 • Nagrodę Specjalna za Pracę w Technice Klasycznej
 • 3 wyróżnienia

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych w katalogu, środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej konkursu w celu informacji i promocji konkursu.

Informacje pochodzą ze strony www.zsplast.gdynia.pl

Kontakt

Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
ul. Orłowska 39
81-522 Gdynia
tel.: (58) 624 82 62
sekretariat@zsplast.gdynia.pl
www.zsplast.gdynia.pl