Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie10
 • studenci22
 • absolwenci20
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie6
 • artystyczne8
 • naukowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie22
 • małopolskie1
 • pomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia5
 • szkoła wyższa2
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd10
 • inny3
Wróć do listy

Nagroda I Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego za rozprawę doktorską i pracę magisterską

organizator:

Prokuratura Krajowa

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2022
termin rozstrzygnięcia: 31.12.2022

Nagroda I Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego za rozprawę doktorską i pracę magisterską

Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa karnego, procedury karnej i kryminalistyki poprzez wyróżnienie i nagrodzenie autorów najlepszej rozprawy doktorskiej oraz najlepszej pracy magisterskiej, związanych tematycznie z powyższymi dziedzinami prawa.

W ramach Konkursu Organizator przyzna nagrody finansowe za najlepszą rozprawę doktorską oraz za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa karnego, procedury karnej i kryminalistyki.

Uczestnikami Konkursu mogą być autorzy rozpraw doktorskich i autorzy prac magisterskich:

 • obronionych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w języku polskim,
 • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Do Konkursu rozprawę/pracę zgłasza jej autor w jeden z dwóch wskazanych sposobów:

 1. poprzez przesłanie rozprawy/pracy w wersji elektronicznej, w pliku PDF oraz doc/docx wraz z załącznikami na adres poczty elektronicznej sekretariat.pk.bpk@prokuratura.gov.pl z podaniem w tytule wiadomości: „Rozprawa doktorska/Praca magisterska na Konkurs o nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego za najlepszą rozprawę doktorską i za najlepszą pracę
  magisterską”,
 2. poprzez złożenie lub przesłanie rozprawy/pracy wraz z załącznikami za pośrednictwem poczty bądź firmy kurierskiej, na adres siedziby Organizatora: Prokuratora Krajowa, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, w kopercie z dopiskiem „Rozprawa doktorska/Praca magisterska na Konkurs o nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego za najlepszą rozprawę doktorską i za
  najlepszą pracę magisterską”. Rozprawę/pracę wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej, w pliku PDF oraz doc/docx na płycie CD lub DVD.

Nagrody finansowe:

 1. za rozprawę doktorską: 15.000,00 zł
 2. za pracę magisterską: 10.000,00 zł.
 3. Wyróżnienia:
 • w kategorii rozpraw doktorskich w kwocie 7.000 zł,
 •  kategorii prac magisterskich w kwocie 5.000 zł .

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 lipca 2022 r. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2022 r. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora.

Informacje o konkursie  pochodzą ze strony: gov.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne konkursy!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Prokuratura Krajowa
ul. Postępu 3
02-276 Warszawa

sekretariat.pk.bpk@prokuratura.gov.pl
prokuratura.gov.pl z