Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

II edycja wojewódzkiego konkursu literackiego "Książka, do której powracamy"

organizator:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 31.03.2011

II edycja wojewódzkiego konkursu literackiego "Książka, do której powracamy"

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie ogłasza konkurs literacki dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego.

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie pracy – w dowolnej formie – na temat „Książka, do której powracam”. Praca ma dotyczyć wybranej książki oraz jej indywidualnej recepcji. Powinna zawierać własne sądy o książce oraz uzasadnienie wyboru, wyrażać emocje związane z lekturą. Praca powinna być napisana na komputerze (max. 6 stron, czcionka 12) oraz opatrzona pseudonimem z dopiskiem „gimnazjum” lub „szkoła ponadgimnazjalna”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie lub nadesłanie pracy w terminie do 31 marca 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
ul. Gałęzowskiego 4
35-074 Rzeszów

Uczestnicy mają przekazać pod wskazany adres dwie zaklejone koperty opatrzone pseudonimem:

 • pierwsza koperta zawiera pracę konkursową
 • druga koperta zawiera formularz (w załączniku) z danymi osobowymi uczestnika konkursu

Oceny prac dokona pięcioosobowa komisja konkursowa powołana przez organizatora. Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

 • wartość merytoryczna wypowiedzi (zgodność wypowiedzi z tematem, wnikliwość interpretacji wybranej lektury, samodzielność myślenia)
 • poprawność pod względem stylistycznym, gramatycznym  i ortograficznym
 • oryginalność ujęcia tematu, indywidualny styl wypowiedzi (zdolności literackie autora pracy)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2011 roku. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną wcześniej powiadomieni o zakwalifikowaniu do finału i jego dokładnym terminie. Podsumowanie konkursu, oficjalne ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród i dyplomów pamiątkowych odbędzie się w siedzibie Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Towarnickiego 3.

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia w obu kategoriach. Dla nauczycieli będących opiekunami nagrodzonych uczniów przewidziane są zaświadczenia o współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Rzeszowie.

Informacje pochodzą ze strony www.rzeszow.pbw.org.pl

Kontakt

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
ul. Gałęzowskiego 4
35-074 Rzeszów
tel.: (17) 853 62 23
rzeszow@pbw.org.pl
www.rzeszow.pbw.org.pl