Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • muzyczne1
 • artystyczne21
 • naukowe17
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe11
 • ogólnopolskie33
 • lubuskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa7
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy

II edycja Konkursu Stypendialnego im. Olgi Rok

organizator:

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.08.2013

II edycja Konkursu Stypendialnego im. Olgi Rok

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia od bibliotekarek zatrudnionych w bibliotekach publicznych, działających w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 20 tysięcy mieszkańców, niezależnie od stażu pracy czy pełnionej funkcji. Wnioski należy przesyłać do dnia 16 sierpnia 2013 roku na adres: stypendiumolgirok@filantropia.org.pl

W formularzu należy opisać między innymi:
– aktualne miejsce pracy i wykonywane obowiązki,
– potrzeby osób korzystających z biblioteki i sposoby, w jaki biblioteka do nich dociera,
– jeden projekt biblioteki będący szczególnym powodem do dumy,
– najważniejsze doświadczenie związane z pracą w bibliotece,
– rozwój swojej biblioteki w perspektywie 10 lat,
– współpracę z członkami lokalnej społeczności.

Do zgłoszenia można dołączyć list polecający np. od osoby korzystającej z biblioteki, innej bibliotekarki lub przedstawiciela samorządu czy innej lokalnej instytucji, artykuły prasowe potwierdzające osiągnięcia, a także zdjęcia ilustrujące prowadzone projekty.

Kapituła konkursu przy ocenie zgłoszeń bierze pod uwagę całokształt doświadczeń życiowych kandydatek, zaangażowanie w działalność biblioteki oraz nowatorskie metody współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki i partnerami lokalnymi.
Osoby, które brały udział w pierwszej edycji (z wyłączeniem laureatki) mogą zgłaszać się ponownie, pod warunkiem przygotowania nowego wniosku.

Stypendium zostanie wręczone podczas IV Kongresu Bibliotek Publicznych 21 października 2013 roku, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Operatorem Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizująca Program Rozwoju Bibliotek, w którym uczestniczy ponad 3 300 bibliotek z terenów wiejskich i małych miast.

Kto wybiera?

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Kapituła Konkursu na podstawie wniosków składanych osobiście przez kandydatki, opisujących swoje osobiste i zawodowe doświadczenia oraz aspiracje. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki różnych środowisk – bibliotek, organizacji pozarządowych, literatury i mediów.

Skład Kapituły Konkursu:
– Urszula Kopeć – Zaborniak – laureatka I edycji Konkursu im. Olgi Rok, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie na Podkarpaciu,
– Anna Rok – założycielka Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok,
– Olga Tokarczuk – pisarka, laureatka Nagrody NIKE
– Sylwia Chutnik – pisarka i felietonistka, działaczka społeczna, prezeska Fundacji MaMa,
– Teresa Ogrodzińska – działaczka organizacji pozarządowych, prezeska Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego,
– Anna Polus –  bibliotekarka, wicedyrektorka Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
– Beata Jasiak – bibliotekarka, koordynatorka regionalna Programu Rozwoju Bibliotek w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego,
– Ewa Rozkosz – bibliotekarka, trenerka, Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,
– Maciej Jakubczyk – członek zarządu Stowarzyszenia Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej,
– Rafał Kramza – prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
– Paweł Łukasiak – prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Patronat honorowy nad Funduszem Wieczystym objęła Pani Agnieszka Kozłowska – Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Informacje pochodzą ze strony filantropia.org.pl

Kontakt

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa

stypendiumolgirok@filantropia.org.pl
filantropia.org.pl