Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci34
 • absolwenci33
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne1
 • artystyczne21
 • naukowe16
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe10
 • lubuskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa7
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy

II Edycja konkursu PTN-AAF na najlepszą pracę z dziedziny Adaptowanej Aktywności Fizycznej

organizator:

Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2011

II Edycja konkursu PTN-AAF na najlepszą pracę z dziedziny Adaptowanej Aktywności Fizycznej

II Edycja konkursu PTN-AAF na najlepszą pracę z dziedziny Adaptowanej Aktywności Fizycznej, tj.:

 • wychowania fizycznego specjalnego
 • sportu niepełnosprawnych
 • rekreacji terapeutycznej
 • turystyki niepełnosprawnych

Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, ocenione przez promotora jako bardzo dobre, które stanowiły podstawę egzaminu magisterskiego przeprowadzonego w okresie od 1 października 2010 r. do końca września 2011 r. zakończonego wynikiem co najmniej dobrym.

Nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone bądź wyróżnione w innych konkursach z
wyjątkiem nagród przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub uczelnię, w której przeprowadzona była obrona pracy, jak również prace zgłoszone na Konkurs w jego poprzednich edycjach.

Zgłoszenia może dokonać:

 • autor pracy
 • promotor
 • kierownik jednostki organizacyjnej szkoły, w której przeprowadzony był egzamin magisterski.

Do zgłoszenia należy dołączyć wniosek zawierający:

 • imię i nazwisko autora pracy oraz adres do korespondencji z autorem, a także nr telefonu kontaktowego oraz e-mail
 • w przypadku gdy pracę zgłasza autor, zgodę promotora zawierającą potwierdzenie dot. oceny uzyskanej za pracę oraz jej obronę lub kopię protokołu egzaminu magisterskiego
 • oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przystąpienie do Konkursu w przypadku kierownika jednostki organizacyjnej szkoły, w której przeprowadzony był egzamin magisterski oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z konkursem;
 • wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 31 grudnia 2011 r., przesyłając lub dostarczając osobiście wydrukowany dwustronnie i zbindowany egzemplarz pracy wraz z wersją na nośniku elektronicznym (CD lub DVD) oraz wnioskiem na adres:

Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej
ul Marymoncka 34
00-968 Warszawa

Po zakończeniu edycji konkursu zgłoszone prace można odebrać w siedzibie PTN-AAF.

Główna nagroda w konkursie wynosi 1000 zł.

Informacja pochodzi ze strony www.ptnaaf.pl

Kontakt

Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej
ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa
tel. 22 835 47 98
ptnaaf@awf.edu.pl
www.ptnaaf.pl