Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie43
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

II Edycja konkursu PTN-AAF na najlepszą pracę z dziedziny Adaptowanej Aktywności Fizycznej

organizator:

Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2011

II Edycja konkursu PTN-AAF na najlepszą pracę z dziedziny Adaptowanej Aktywności Fizycznej

II Edycja konkursu PTN-AAF na najlepszą pracę z dziedziny Adaptowanej Aktywności Fizycznej, tj.:

 • wychowania fizycznego specjalnego
 • sportu niepełnosprawnych
 • rekreacji terapeutycznej
 • turystyki niepełnosprawnych

Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, ocenione przez promotora jako bardzo dobre, które stanowiły podstawę egzaminu magisterskiego przeprowadzonego w okresie od 1 października 2010 r. do końca września 2011 r. zakończonego wynikiem co najmniej dobrym.

Nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone bądź wyróżnione w innych konkursach z
wyjątkiem nagród przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub uczelnię, w której przeprowadzona była obrona pracy, jak również prace zgłoszone na Konkurs w jego poprzednich edycjach.

Zgłoszenia może dokonać:

 • autor pracy
 • promotor
 • kierownik jednostki organizacyjnej szkoły, w której przeprowadzony był egzamin magisterski.

Do zgłoszenia należy dołączyć wniosek zawierający:

 • imię i nazwisko autora pracy oraz adres do korespondencji z autorem, a także nr telefonu kontaktowego oraz e-mail
 • w przypadku gdy pracę zgłasza autor, zgodę promotora zawierającą potwierdzenie dot. oceny uzyskanej za pracę oraz jej obronę lub kopię protokołu egzaminu magisterskiego
 • oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przystąpienie do Konkursu w przypadku kierownika jednostki organizacyjnej szkoły, w której przeprowadzony był egzamin magisterski oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z konkursem;
 • wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 31 grudnia 2011 r., przesyłając lub dostarczając osobiście wydrukowany dwustronnie i zbindowany egzemplarz pracy wraz z wersją na nośniku elektronicznym (CD lub DVD) oraz wnioskiem na adres:

Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej
ul Marymoncka 34
00-968 Warszawa

Po zakończeniu edycji konkursu zgłoszone prace można odebrać w siedzibie PTN-AAF.

Główna nagroda w konkursie wynosi 1000 zł.

Informacja pochodzi ze strony www.ptnaaf.pl

Kontakt

Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej
ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa
tel. 22 835 47 98
ptnaaf@awf.edu.pl
www.ptnaaf.pl