Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci39
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe26
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie42
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa6
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

II edycja konkursu o Międzynarodową Nagrodę im. Stefana Banacha

organizator:

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2010

II edycja konkursu o Międzynarodową Nagrodę im. Stefana Banacha

Polskie Towarzystwo Matematyczne oraz firma Ericpol Telecom zaprasza doktorantów do działu w konkursie na wybitną pracę doktorską. Konkurs przeznaczony jest dla doktorantów z Polski, Białorusi, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy,Słowacji, Ukrainy i Węgier, specjalizujących się w naukach matematycznych.

Do udziału w konkursie mogą zostać zgłoszone prace doktorskie na podstawie których ich autorzy uzyskali stopień doktorski, w roku ogłoszenia konkursu lub dwóch latach go poprzedzających.

Do Nagrody mogą być przedstawiane wyłącznie rozprawy doktorskie napisane w języku polskim lub angielskim bądź takie, których wyniki zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w języku angielskim.

Rozprawa do konkursu może zostać zgłoszona wyłącznie przez jej autora lub promotora, za pisemną zgodą autora.

Wybór laureata dokonywany jest w dwóch etapach:
– w pierwszym etapie jury, po zapoznaniu się ze zgłoszonymi rozprawami, dokonuje wyboru od 3 do 5 kandydatów
– drugim etapie, sponsorów wybranych wcześniej kandydatów, jury wybiera laureata konkursu

Nagrodę w konkursie stanowi 20 000 PLN. Jej wręczenie nastąpi podczas IV Forum Matematyków Polskich.

Zgłoszenia do II edycji konkursu o Międzynarodową Nagrodę im. Stefana Banacha za wybitna pracę doktorską można nadsyłać za pośrednictwem dostępnego na stronie http://banachprize.org

Informacje pochodzą ze strony www.banachprize.org i www.ptm.org.pl

Kontakt

Polskie Towarzystwo Matematyczne
Śniadeckich 8
00-956 Warszawa
(022) 522 8146
zgptm@ptm.org.pl
www.ptm.org.pl