Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci34
 • absolwenci31
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • sportowe1
 • artystyczne19
 • naukowe17
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie32
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd11
 • inny1
Wróć do listy

II edycja konkursu o Międzynarodową Nagrodę im. Stefana Banacha

organizator:

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2010

II edycja konkursu o Międzynarodową Nagrodę im. Stefana Banacha

Polskie Towarzystwo Matematyczne oraz firma Ericpol Telecom zaprasza doktorantów do działu w konkursie na wybitną pracę doktorską. Konkurs przeznaczony jest dla doktorantów z Polski, Białorusi, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy,Słowacji, Ukrainy i Węgier, specjalizujących się w naukach matematycznych.

Do udziału w konkursie mogą zostać zgłoszone prace doktorskie na podstawie których ich autorzy uzyskali stopień doktorski, w roku ogłoszenia konkursu lub dwóch latach go poprzedzających.

Do Nagrody mogą być przedstawiane wyłącznie rozprawy doktorskie napisane w języku polskim lub angielskim bądź takie, których wyniki zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w języku angielskim.

Rozprawa do konkursu może zostać zgłoszona wyłącznie przez jej autora lub promotora, za pisemną zgodą autora.

Wybór laureata dokonywany jest w dwóch etapach:
– w pierwszym etapie jury, po zapoznaniu się ze zgłoszonymi rozprawami, dokonuje wyboru od 3 do 5 kandydatów
– drugim etapie, sponsorów wybranych wcześniej kandydatów, jury wybiera laureata konkursu

Nagrodę w konkursie stanowi 20 000 PLN. Jej wręczenie nastąpi podczas IV Forum Matematyków Polskich.

Zgłoszenia do II edycji konkursu o Międzynarodową Nagrodę im. Stefana Banacha za wybitna pracę doktorską można nadsyłać za pośrednictwem dostępnego na stronie http://banachprize.org

Informacje pochodzą ze strony www.banachprize.org i www.ptm.org.pl

Kontakt

Polskie Towarzystwo Matematyczne
Śniadeckich 8
00-956 Warszawa
(022) 522 8146
zgptm@ptm.org.pl
www.ptm.org.pl