Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci62
 • absolwenci59
 • doktoranci22
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie17
 • artystyczne23
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie56
 • międzynarodowe10
 • łódzkie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa6
 • firma5
 • instytucja rządowa16
 • samorząd22
 • inny1
Wróć do listy

II edycja konkursu na produkt inspirowany tożsamością regionalną

organizator:

Biuro Konkursu stanowi Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2013

II edycja konkursu na produkt inspirowany tożsamością regionalną

II edycja konkursu na produkt inspirowany tożsamością regionalną rozpoczęta!

Do udziału zapraszamy wszystkich niepokornych projektantów, dla których ważne są: dziedzictwo, kultura i tradycja. Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie wzornictwa młodego pokolenia projektantów oraz tworzenie sieci współpracy między przedsiębiorstwami a projektantami.

Obszary:
1. Meble
2. Tkanina ( wyposażenie domu)
3. Ceramika (ceramiczne elementy wyposażenia domu, zastawy stołowe, armatura łazienkowa).

Wiele regionów będących dzisiaj najważniejszymi ośrodkami designu w Europie oparło swoje strategie rozwoju na tożsamości regionalnej wyrażonej poprzez przemysł, myśl techniczną, kulturę i tradycję. Znakomitymi przykładami skutecznego wykorzystania lokalnych zasobów oraz wzorami godnymi naśladowania są Brabancja i Lombardia. Wielkopolska również podąża w tym kierunku budując swoją pozycję w oparciu o regionalne silne strony, do których należy m.in. przemysł meblarski ściśle związany z designem, prężnie działające uczelnie humanistyczne i artystyczne, projektanci, animatorzy kultury oraz instytucje samorządowe.

Wśród młodych europejskich projektantów można zaobserwować efekty sięgnięcia do tego dziedzictwa na użytek designu. To pozytywny przejaw samodzielnej próby poszukiwania tożsamości w twórczym pokoleniu, które wyraża siebie za pomocą wielu środków komunikacji i coraz nowszych narzędzi technologicznych.

Realizacja konkursu „design by…” będzie zaczynem do wzajemnego poznania  potencjału, a także osiągnięć w zakresie designu krajów Europy Środkowo – Wschodniej i Południowo –Wschodniej.

Konkurs pozwoli wykreować te regiony Europy, które dbając o swoją  tożsamość regionalną są jednocześnie otwarte na wyzwania zmieniającego się świata.

Nagroda główna – 5.000 EURO
II nagroda – 3.000 EURO
III nagroda – 2.000 EURO

Organizator zastrzega możliwość przyznania specjalnych nagród dodatkowych ufundowanych przez Sponsorów. W przypadku nagrodzenia projektu zgłoszonego przez zespół projektowy nagroda nie ulega zwielokrotnieniu. Nagrodzone produkty oraz laureaci będą promowani w dwujęzycznym, angielsko – polskim katalogu konkursowym i na stronie internetowej Konkursu pod adresem platformy innowacyjnej www.iw.org.pl.

Terminarz:
2 lutego 2013 – ogłoszenie Konkursu
31 maja 2013 – koniec nadsyłania zgłoszeń
20 sierpnia 2013 – koniec nadsyłania prac
23/29 września 2013 – finał i wystawa podczas Światowych Dni Innowacji w Poznaniu/Polska

Informacja pochodzi ze strony www.iw.org.pl

Kontakt

Biuro Konkursu stanowi Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
ul. Przemysłowa 46
61-541 Poznań


www.iw.org.pl/design-by