Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci80
 • absolwenci79
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne1
 • artystyczne29
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe9
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa5
 • firma14
 • instytucja rządowa16
 • samorząd32
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

II edycja konkursu na pracę z zakresu innowacji i zarządzania firmą

organizator:

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2020
wartość nagrody: 4000 zł

II edycja konkursu na pracę z zakresu innowacji i zarządzania firmą

Konkurs na najlepszą pracę magisterską, inżynierską i licencjacką skierowany jest do studentów i absolwentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, których zainteresowania naukowe obejmują problematykę innowacji, restrukturyzacji i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.Prace należy zgłaszać do 15 października 2020 roku.

Idea konkursu wpisuje się w założenia programu Kadry dla przemysłu, który realizuje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Decyzja o ogłoszeniu II edycji konkursu została podjęta przez Zarząd ARP S.A. ponownie w porozumieniu z Konferencją Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Uczestnikami konkursu mogą zostać studenci i absolwenci Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których rektorzy zrzeszeni są, jako członkowie zwyczajni, w stowarzyszeniu pod nazwą Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Tak jak w ubiegłym roku, wyłonione zostaną najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w obszarach: innowacje, restrukturyzacja, efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, technologie na rzecz zaawansowanego przemysłu, otoczenie okołobiznesowe, informatyka, zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizujących się rynków.

Zgłoszenia Pracy do Konkursu może dokonać wyłącznie publiczna uczelnia zawodowa, za zgodą autora pracy. Uczestnikiem Konkursu jest autor Pracy, która została zgłoszona do Konkursu i bierze w nim udział. Każda Uczelnia może zgłosić do Konkursu więcej niż jedną pracę w każdej z kategorii.

Daną pracę można zgłosić do Konkursu tylko jeden raz. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie, na podstawie których nadano tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera w Rzeczypospolitej Polskiej w roku akademickim 2019 bądź 2020.

W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczelnia musi dokonać zgłoszenia w terminie do dnia 15 października 2020 roku do godziny 16.00.

Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać osobiście albo za pośrednictwem poczty przesyłając Zgłoszenie do Konkursu na adres „Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa” z dopiskiem „Konkurs na pracę magisterską, licencjacką, inżynierską (Biuro Rozwoju Technologii)”. O przyjęciu Zgłoszenia do Konkursu decyduje data stempla pocztowego bądź data wpływu do kancelarii Organizatora w przypadku zgłoszenia dokonywanego osobiście.

Nagrody przewidziane w konkursie:

 • Laureat kategorii 1., kategorii 2, oraz kategorii 3 za zajęcie miejsca pierwszego otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4.000,00 zł,
 • Laureat kategorii 1., kategorii 2, oraz kategorii 3 za zajęcie miejsca drugiego otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2.500,00 zł,
 • Laureat kategorii 1., kategorii 2, oraz kategorii 3 za zajęcie miejsca trzeciego otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1.500,00 zł.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w październiku 2020 r . w siedzibie ARP S.A. przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: arp.pl

A po więcej propozycji konkursów naukowych zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
ul. Nowy Świat 6/12 Centrum Bankowo Finansowe - wejście "C"
00-400 Warszawa
tel. 22 695 36 00
poczta@arp.pl
www.arp.pl

Dokumenty

do pobrania