Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci30
 • absolwenci28
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie8
 • sportowe1
 • artystyczne18
 • naukowe16
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa5
 • samorząd9
 • inny1
Wróć do listy

II edycja konkursu na pracę magisterską i licencjacką z zakresu skarbowości korporacyjnej

organizator:

Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.08.2015

II edycja konkursu na pracę magisterską i licencjacką z zakresu skarbowości korporacyjnej

W konkursie mogą brać udział prace magisterskie i licencjackie poświęcone zagadnieniom skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym. Do Konkursu zgłaszać można prace obronione w latach 2010 – 2015.
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
 • wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (www.pcta.pl),
 • egzemplarz pracy magisterskiej lub pracy licencjackiej,
 • kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub licencjata na podstawie zgłoszonej pracy;
 • tłumaczenie na język polski, jeżeli praca została napisana w języku obcym.
Kompletne zgłoszenia należy składać do dnia 30 września 2015 r. do p. Anny Augustynowicz, na adres Organizatora w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/10.
Nagrodą główną w Konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają bezpłatne zaproszenie na jedną z organizowanych przez Organizatora konferencji.
Informacje pochodzą ze strony: www.pcta.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych
ul. Domaniewskiej 47/10
01-355 Warszawa
tel: 601 240 911
pcta@pcta.pl
www.pcta.pl