Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie43
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

II edycja konkursu na pracę magisterską i licencjacką z zakresu skarbowości korporacyjnej

organizator:

Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.08.2015

II edycja konkursu na pracę magisterską i licencjacką z zakresu skarbowości korporacyjnej

W konkursie mogą brać udział prace magisterskie i licencjackie poświęcone zagadnieniom skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym. Do Konkursu zgłaszać można prace obronione w latach 2010 – 2015.
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
 • wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (www.pcta.pl),
 • egzemplarz pracy magisterskiej lub pracy licencjackiej,
 • kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub licencjata na podstawie zgłoszonej pracy;
 • tłumaczenie na język polski, jeżeli praca została napisana w języku obcym.
Kompletne zgłoszenia należy składać do dnia 30 września 2015 r. do p. Anny Augustynowicz, na adres Organizatora w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/10.
Nagrodą główną w Konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają bezpłatne zaproszenie na jedną z organizowanych przez Organizatora konferencji.
Informacje pochodzą ze strony: www.pcta.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych
ul. Domaniewskiej 47/10
01-355 Warszawa
tel: 601 240 911
pcta@pcta.pl
www.pcta.pl