Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie41
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

II edycja konkursu na najlepszy esej poruszający tematykę prawa medycznego

organizator:

Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2011

II edycja konkursu na najlepszy esej poruszający tematykę prawa medycznego

W konkursie mogą wziąć udział studenci, doktoranci i absolwenci szkół wyższych mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w dniu rozpoczęcia konkursu nie ukończyli 30 roku życia.

Udział w konkursie mogą brać jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach oraz nie były dotychczas publikowane. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace konkursowe, których autorem jest osoba zgłaszająca.

Praca konkursowa powinna być przygotowana w formie pliku tekstowego przy użyciu czcionki Times New Roman, rozmiar 12, odstępy pomiędzy wierszami 1,5, marginesy 2,5.

Praca konkursowa powinna odpowiadać zasadom publikacji naukowej. Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:

 • jeden egzemplarz pracy konkursowej wydrukowany na papierze formatu A4
 • pracę konkursową zapisaną na elektronicznym nośniku informacji (płyta CD lub dyskietka)
 • krótką informację na temat autora pracy konkursowej – CV (z numerami telefonów kontaktowych oraz adresem e-mail)
 • podpisane oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem do regulaminu

Zgłoszenia nie spełniające kryteriów lub nie zawierające któregokolwiek załączników nie biorą udziału w konkursie.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą tradycyjną listem poleconym na adres siedziby Organizatora:

Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs na esej” do dnia 31 lipca 2011 r.

W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody w dwóch kategoriach:

 • Nagroda Komisji Konkursowej
 • Nagroda Internautów

Nagroda Komisji Konkursowej zostanie przyznana przez Komisję Konkursową, w skład której wejdą: Przedstawiciele Kolegium Redakcyjnego kwartalnika „Prawo i Medycyna”. Komisja oceniając prace konkursowe będzie kierować się przede wszystkim następującymi kryteriami:

 • trafność osądu i argumentacji
 • poprawność logiczna i merytoryczna uzasadnienia dla postawionej tezy
 • identyfikacja prawa oraz trafność doboru orzecznictwa i literatury
 • precyzja wypowiedzi
 • poprawność językowa

Nagrodę Internautów otrzyma praca konkursowa, na którą od dnia 1 września 2011 r. do dnia 31 października 2011 r. zostanie oddanych najwięcej głosów za pomocą formularza do głosowania znajdującego się na stronie www.prawoimedycyna.pl.

Wyniki I Etapu konkursu zostaną opublikowane 15 września 2011 r. na stronie www.prawoimedycyna.pl oraz w kwartalniku „Prawo i Medycyna”.

II Etap konkursu trwa od 1 września 2011 r. do dnia 31 października 2011 r. W II Etapie biorą udział jedynie te prace konkursowe, które zostały w terminie nadesłane na I Etap konkursu. Prace konkursowe, które wezmą udział w II Etapie, będą publikowane na stronie Ogólnopolskiego Portalu Prawa Medycznego www.prawoimedycyna.pl począwszy od dnia 15 czerwca 2011 r. Wyniki II Etapu zostaną opublikowane 15 listopada 2011 r. na stronie www.prawoimedycyna.pl.

W ramach Nagrody Komisji Konkursowej zostanie przyznana:

– I nagroda w postaci:

 • publikacji pracy konkursowej w kwartalniku „Prawo i Medycyna”
 • rocznej prenumeraty kwartalnika „Prawo i Medycyna”
 • bezpłatnego udziału w konferencji „XIV Forum Prawniczo-Medyczne” w grudniu 2011 roku
 • bezpłatnego udziału w wybranej konferencji poświęconej tematyce prawa medycznego organizowanej przez Wydawcę kwartalnika „Prawo i Medycyna”, w przeciągu 12 miesięcy od dnia opublikowania wyników

– II nagroda w postaci:

 • publikacji pracy konkursowej w kwartalniku „Prawo i Medycyna”
 • rocznej prenumeraty kwartalnika „Prawo i Medycyna”
 • bezpłatnego udziału w konferencji „XIV Forum Prawniczo-Medyczne” w grudniu 2011 roku

– III nagroda w postaci:

 • publikacji pracy konkursowej w kwartalniku „Prawo i Medycyna”
 • rocznej prenumeraty kwartalnika „Prawo i Medycyna”

– 3 wyróżnienia w postaci:

 • rocznej prenumeraty kwartalnika „Prawo i medycyna”

W ramach Nagrody Internautów zostanie przyznana nagroda w postaci:

 • rocznej prenumeraty kwartalnika „Prawo i Medycyna”
 • bezpłatnego udziału w wybranej konferencji poświęconej tematyce prawa medycznego organizowanej przez Wydawcę kwartalnika „Prawo i Medycyna”, w przeciągu 12 miesięcy od dnia opublikowania wyników

Informacje pochodzą ze strony www.prawoimedycyna.pl

Kontakt

Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa


www.prawoimedycyna.pl