Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci72
 • absolwenci71
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie69
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd32
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

II Edycja Konkursu Fotograficznego – Moje najlepsze zdjęcie

organizator:

Wydawnictwo G+J RBA Sp. z o.o. & co. Sp. Komandytowa

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2011

II Edycja Konkursu Fotograficznego – Moje najlepsze zdjęcie

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto użytkownika w serwisie www.national-geographic.pl. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie  za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Aby wziąć udział w konkursie należy być zarejestrowanym użytkownikiem www.national-geographic.pl, wypełnić formularz zgłoszenia zdjęcia do konkursu, a następnie wgrać swoje najlepsze zdjęcia (od jednego do dziesięciu) na stronie www.nationalgeographic.pl/konkursy/

Każda ze zgłoszonych do Konkursu fotografii musi zawierać: tytuł fotografii i opis fotografii.

Zdjęcia należy przesyłać w formacie JPG; kolory w standardzie RGB, rozmiar pliku do 500 KB. Fotografie mogą podlegać obróbce komputerowej.

Konkurs składa się z trzech etapów.

 • Etap I – zgłaszanie zdjęć do konkursu

Przez dwa miesiące każdy użytkownik może wysłać do 10 swoich zdjęć, które uzna za najlepsze.

 • Etap II – zaproszenie użytkowników do jury konkursu – preselekcja

Po zakończeniu konkursu zostaną wysłane zaproszenia do jury konkursów do 300 najaktywniejszych użytkowników serwisu National Geobraphis wraz z linkiem przekierowującym do formularza konkursowego. Każda zaproszona do jury osoba może wybrać tylko jedno zdjęcie (nie może to być jej własne zdjęcie).

 • Etap III – ostateczny wybór laureatów

Po wyborze zdjęć przez społeczność NG (preselekcja) ostatecznych laureatów konkursu wybierze Redakcja. Do puli laureatów może zostać zakwalifikowane tylko jedno zdjęcie Uczestnika. Zgłoszenia będą przyjmowane od 13 maja do 30 czerwca 2011 r. Decydować będzie data przesłania zdjęć na stronę www.national-geographic.pl po uprzednim zakończeniu rejestracji na stronie www.national-geographic.pl

Uczestnik konkursu wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.national-geographic.pl oświadcza, iż jest autorem umieszczonych fotografii oraz przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. Ponadto oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w magazynach National Geographic Polska, na stronie internetowej www.national-geographic.pl a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalenie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.

Oceny nadesłanych na konkurs prac – biorąc m.in. pod uwagę ich jakość, oryginalność, wyjątkowość – dokona Jury powołane przez Organizatora, złożone ze społeczności NG i Redakcji. Spośród nadesłanych fotografii Jury wybierze zwycięzców. Jury przyzna trzy nagrody główne i pięć wyróżnień.

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:

 • osoby, których zdjęcia zdobędą trzy pierwsze miejsca otrzymają po jednej nagrodzie głównej w postaci aparatu SAMSUNG WB700
 • właściciele pięciu wyróżnionych prac otrzymają po jednej cyfrowej ramce SPF-72H

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach najpóźniej miesiąc po jego zakończeniu.

Informacje pochodzą ze strony www.national-geographic.pl

Kontakt

Wydawnictwo G+J RBA Sp. z o.o. & co. Sp. Komandytowa
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa


www.national-geographic.pl