Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe23
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

I Ty zostaniesz baśniopisarzem – konkurs literacki

organizator:

Publiczna Szkoła Postawowa Nr 2 w Radomiu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.02.2010

I Ty zostaniesz baśniopisarzem – konkurs literacki

Cele konkursu:
– popularyzacja twórczości Hansa Christiana Andersena i wartości moralnych w niej zawartych,
– poszerzanie wiedzy na temat tradycji i kultury regionu,
– kształtowanie systemu wartości, a przede wszystkim uczciwości, życzliwości, odpowiedzialności, sprawiedliwości, szacunku dla innych,
– kształtowanie wrażliwości na przeżycia innych,
– ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji,
– kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
– rozwijanie uzdolnień literackich,
– promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach literackich,
– propagowanie czytelnictwa.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VI.

Wymagania konkursowe:
Baśń, wiersz, scenariusz spektaklu teatralnego:

– wyraźnie nawiązuje do twórczości Hansa Christiana Andersena, twórczo rozwija wybrane motywy,
– wyraża przesłanie charakterystyczne dla twórczości Andersena,
– zawiera elementy wiedzy o tradycji i kulturze swojego regionu (opisy stroju, potrawy, obyczajów, krajobrazów itp.),
– posiada cechy baśni, utworu poetyckiego, scenariusza,
– prace pisemne, technika komputerowa, do 3 stron formatu A4 (dotyczy baśni), czcionka 14, 1 odstęp między wierszami, format PDF.

Oprócz powyższych wymagań oceniane będą także:
– oryginalność kompozycji i narracji, obrazowanie,
– bogactwo języka, żywość dialogu,
– tytuł,
– poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,
– estetyka pracy: marginesy, akapity, poprawność zapisu scenariusza.

Prace konkursowe należy przesłać w jednym egzemplarzu tradycyjną poczta na adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. H. Ch. Andersena
ul. Batalionów Chłopskich 16
26 – 600 Radom
z dopiskiem „konkurs” oraz mailem:  konkurs@psp2.radom.pl temat „konkurs” do 15 lutego 2010 r.

Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie (decyduje data wysłania e-maila).

Informacje pochodzą ze strony www.psp2.radom.pl

Kontakt

Publiczna Szkoła Postawowa Nr 2 w Radomiu
.
.


www.psp2.radom.pl